Poistuminen | Toimielimet | Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto | Avaa haku

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 02.09.2015 klo 16:15 - 16:45


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
  62 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän esityksestä Nuasjärven purkuputken ympäristötarkkailuksi
  63 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän tekemästä NaHS-liuoksen käyttöä koskevasta koetoimintailmoituksesta
  64 Asfalttiaseman merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, NCC Roads Oy, Karankalahti
  65 Lausunto Kainuun Voima Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee lento- ja pohjatuhkan hyödyntämistä maarakentamisessa höyryvoimalaitoksen alueella
  66 Lausunto Palokankaan lämpökeskuksen lupamääräysten tarkistamishakemuksesta
  67Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 15/0179/1
  68Lausunto poikkeamispäätöksestä tehtyyn valitukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle, 5-107-7 Pihkapolku 2, Kajaani Lehtikangas
  69 Ympäristönsuojelun tiedoksi merkittävät asiat
  70 Rakennusvalvonnan tiedoksi merkittävät asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Tartia-Jalonen Aila puheenjohtaja
  Poutiainen Jukka varapuheenjohtaja
  Huusko Päivi jäsen
  Soininen Timo  tekninen johtaja
  Leskinen Hannu  esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
  Malinen Paula  ymp.suoj.tarkastaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  11.9.2015 klo 13.00-15.00 Kajaani Info 


©