Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 12
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 12
28.01.2009

 

Psykoterapiapalveluiden hankinta

 

STLTK § 12

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän materiaalipalvelut on pyytänyt ajalle 1.2.2009-31.12.2012 ja optiot vuosille 2013 ja 2014 tarjousta liitteenä olevan tarjouspyynnön ehdoin. Kainuun maakunta -kuntayhtymän aikuisten-, lasten- ja nuorisopsykoterapioista ja terapia-arvioinneista. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus www.hankintailmoitukset.fi tietokannassa1.12.2008.

 

Liite nro: 4

 

Tarjouksia tuli määräaikaan 19.12.2008 klo 12.00 mennessä 16 kappaletta. Kaikki tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. Avauksesta on tehty allekirjoitettu avauspöytäkirja.

 

Tarjousten vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa

1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3. Tarjousten hinnan vertailu

 

Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä hankintatyöryhmän tekemä arviointi.

 

Erillisliite nro: 3

 

Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. 08 6156 2076 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymä pyytää tarjousta aikuisten-, lasten- ja nuorisopsykoterapioista ja terapia-arvioinneista puitejärjestelyin vuosiksi 2009-2012 sekä optio 1+1 vuotta seuraavissa eri terapiamuodoissa sekä niiden terapia-arvioinneissa:

  1. Intensiivinen yksilöterapia (2 kertaa viikossa)

  2. Harvajaksoinen yksilöterapia ( 1 kertaa viikossa)

  3. Musiikkiterapia

  4. Psykoterapeuttinen ratsastusterapia

  5. Sosiaalipedagoginen ratsastusterapia

  6. Psykiatrisille potilaille soveltuva toimintaterapia

  7. Perheterapia

  8. Neuropsykiatrinen kuntoutus

 

2. SOPIMUKSET JA SOPIMUSKAUSI

Saatujen tarjousten perusteella hankintayksikkö valitsee aikuisten-, lasten- ja nuorisopsykoterapioihin ja terapia-arviointeihin palveluntuottajat puitejärjestelyllä 1.2.2009-31.12.2012 ajalle ja optiot varataan vuosille 2013 ja 2014. Optioiden käytöstä sovitaan palveluntuottajien kanssa viimeistään lokakuulla 2012.

Hankintayksikkö tekee palveluntuottajien kanssa puitesopimukset, joissa määritellään tarkemmin hankittavan terapian ja terapia-arvioinnin laatu. Puitesopimuksella hankintayksikkö ei sitoudu hankkimaan mitään sovittua määrää, vaan hankittavan terapian määrä muodostuu potilaiden tarpeen mukaan.

 

7. VALINTAPERUSTEET

Valinta tehdään kokonaisedullisuuden pohjalta, johon vaikuttavat seuraavat arviointikriteerit:

 

Palveluja tuottajan koulutus ja työkokemus, max 30 pistettä:

Kuvauksen perusteella 0-10 pistettä

 

Palveluprosessin kuvaus ja kokonaishallinta, max 30 pistettä

kuvauksen perusteella 0 -10 pistettä

Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Määräaikaan 19.12.2008 kello 12.00 mennessä tarjouksen jättivät

T:mi Jussi Kemppainen, Kajaani,

Ahti Tervo, Kajaani

T:mi Anna Komulainen, Kajaani,

Hannu Rytkönen, Kajaani

Tarja Rytkönen, Kajaani

LS Fysioterapia, Kajaani

Annika Karjalainen, Kajaani

Ylä-Kainuun terapiapalvelut, Suomussalmi

Risto Lappeteläinen, Kajaani

Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö, Kuhmo

Pekka Kela, Kajaani

Jussi Pietikäinen, Ristijärvi

Oulun Diakonissalaitos, Oulu

Ari Hyvönen, Kajaani

Koulutusavain Oy, Kajaani

Terapiakeidas Ky, Kajaani

 

Hankintapäätöstä ovat olleet valmistelemassa Helena Karsikas, ylilääkäri Kainuun keskussairaalan nuoriso-osasto, Anne Ritoharju, ylilääkäri, lasten psykatrinen osasto ja Laila Härkönen, hankitatoimisto.

 

Hankintapäätösesitys:

Koulutusavain Oy:n tarjous hylätään yksilöterapian kohdalta, koska palvelun tuottajaksi nimetyistä henkilöistä toinen on työsuhteessa Kainuun maakunta -kuntayhtymään.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän Psykoterapiapalveluiden hankintaesitys:

 

Puitesopimusjärjestelyihin mukaan esitetään otettavaksi seuraavat palveluntuottajat:

 

Palveluntuottaja
Tarjotut terapiapalvelut Hinta/45min

LS Fysioterapia
Intensiivinen yksilöterapia 45,00€
Harvajaksoinen yksilöterapia
45,00€Perheterapia

72,00€

 

Tmi Jussi Kemppainen

Intensiivinen yksilöterapia
60,00€
Harvajaksoinen yksilöterapia
60,00€


Terapia-arvioinnit

60,00€

 

Hannu Rytkönen
Intensiivinen yksilöterapia
63,00€
Psykoterapeuttinen ratsastusterapia 90,00€Sosiaalipedagoginen ratsastus-terapia


90,00€

 

Tarja Rytkönen
Intensiivinen yksilöterapia
65,00€
Harvajaksoinen yksilöterapia
65,00€Terapia-arvioinnit

65,00€

 

Risto Lappeteläinen


Intensiivinen yksilöterapia
65,00€
Harvajaksoinen yksilöterapia
65,00€Terapia-arvioinnit

65,00€

 

Tmi Anna Komulainen


Perheterapia

90,00€

 

Annika Karjalainen
Toimintaterapia

45,00€
Terapia-arvioinnit

45,00€

 

Ylä-Kainuun terapiapalvelut

Toimintaterapia

48,00€
Terapia-arvioinnit

96,00€

 

Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö

Psykiatrisille potilaille soveltuvaToimintaterapia

39,20€

Pekka Kela

Musiikkiterapia

52,00€

 

Oulun Diakonissalaitos


Neuropsykiatrinen kuntoutus
85,00€
- 117,00€

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin logistiikkapäällikkö Laila Härköstä.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy psykoterapiapalveluiden hankintaa valmistelleen työryhmän esityksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©