Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 15Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 15
28.01.2009

 

Eettisen toimikunnan kokoonpano valtuustokaudella 2009-2012

 

STLTK § 15

 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta tuli voimaan 1.11.1999.

 

Laissa säädetään ihmiseen ja ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvan lääketieteellisen tutkimukseen edellytyksistä ja eettisistä toimikunnista. Eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida ennakkoon tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto. Lausunnoista perittävistä maksuista säädetään asianosaisen ministeriön päätöksellä.

 

Lain mukaan sairaanhoitopiirillä on oltava vähintään yksi eettinen toimikunta. Toimikunnassa on oltava puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja tarvittava määrä varajäseniä. Toimikunnassa on oltava lääketieteen lisäksi muita ammattialoja. Vähintään kahden jäsenistä on oltava maallikkojäseniä ja vähintään 40 % miehiä ja 40 % naisia. Toimikunnan jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) virkamiehen esteellisyydestä säädetään. Eettisen toimikunnan jäsenet toimivat virkavastuulla.

 

Eettisen toimikunnan perustamisesta, kokoonpanosta ja sen muuttamisesta, toimikunnan yhteystiedoista sekä toimikunnan lakkauttamisesta on sairaanhoitopiirin tehtävä ilmoitus lääninhallitukselle.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) valita edustajansa tutkimuseettiseen toimikuntaan toimikaudelle 2009-2012

 

2) nimetä toimikaudelle 2009-2012 tutkimuseettisen toimikunnan

jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

Päätöksentekijät:

Juvonen Raija, puheenjohtaja, (LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien apulaisylilääkäri)

Huovinen-Tervo Marjo, jäsen, sihteeri, (THM, ylihoitaja)

Leinonen Rauni, jäsen, (TtM, KL, yliopettaja)

Ahonen Esa, jäsen, (LT, hallintoylilääkäri, sairaanhoidon palvelujen johtaja)

Vilmi-Johansson Liisa, jäsen, (terveydenhuollon hallinnon tutkinto, Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilasasiamies)

Partanen Teuvo, varapuheenjohtaja, (teologi, sairaalapastori)

Koskelo Raija, jäsen, maallikkojäsen, Kajaanin Psoriasisyhdistys ry:n sihteeri

Romppainen Merja, jäsen, (LL, terveyskeskuslääkäri)

Erola Tuomo, jäsen, (LT, neurokirurgian erikoislääkäri)

 

Muut osallistujat:

Ruuska Pekka, varajäsen, (kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, laboratorion ylilääkäri)

Leinonen Riitta, varajäsen, (TtM, ylihoitaja)

Kemppainen Aila, varajäsen, (teologi, sairaalapastori)

Korhonen Virpi, varajäsen, (TtM, osastonhoitaja)

 

3) valita edustajakseen tutkimuseettiseen toimikuntaan

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi lautakunnan edustajaksi Kari Nikulaisen ja varalle Anni-Inkeri Törmäsen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©