Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 16Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 16
28.01.2009

 

Edustajien nimeäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään

 

STLTK § 16

 

 

Kainuun maakuntahallitus muutti 12.03.2007 Savuton maakunta -työryhmän nimen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmäksi. Sosiaali - ja terveyslautakunta pyysi 10.10.2007 kuntia ja maakunnan muita toimialoja nimeämään edustajansa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän toiminta käynnistyi 12.2.2008. Työryhmän alateemoiksi päätettiin ottaa Terve Kunta -verkoston teemat, terve ikääntyminen, terveysliikunta ja terve yhdyskuntasuunnittelu. Kainuun kuntien, Oulun läänihallituksen, järjestöjen ja yrittäjien kanssa on laajennettu työryhmää teemojen sekä alueellisen edustuksen näkökulmasta. Työryhmässä on sovittu, että laajennettu Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä vie koko Kainuun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiaa eteenpäin huomioiden Kainuun haasteet vuoden 2008 aikana. Tämä laajennettu työryhmä luo pohjaa vuonna 2009 kuntiin perustettaville, poikkihallinnollisille työryhmille ja vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen rakenteita Kainuussa.

 

Kainuun maakunnallinen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä esittää, että maakunnan sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1. nimeää edustajansa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen;

 

2. esittää, että maakunnan koulutuslautakunta ja maakuntahallitus nimeävät edustajansa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen; sekä

 

3. pyytää, että Kainuun kunnat nimeävät edustajansa maakunnalliseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen sekä esittää, että Kainuun kunnat nimeäisivät paikallisen poikkihallinnollisen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelutyöhön ja sen toimeenpanosta huolehtimiseen.

Lisätietoja asiasta antavat terveyden edistämisen suunnittelija Annikki Aitoaho p. 044 7107 484 sähköposti annikki.aitoaho@kainuu.fi ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen p. 044 7773033

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy maakunnallisen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmän esityksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja valitsi lautakunnan edustajaksi Sanni Väisäsen ja varalle Yrjö Puurusen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©