Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 17Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 17
28.01.2009

 

Edustajan nimeäminen maakunnalliseen päihdetyöryhmään

 

20/11/111/2009

 

STLTK § 17

 

Kainuun maakunnallinen päihdetyöryhmä on toiminut vuosina 2006-2008 maakunta-kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä on 31.8.2005 (§182.) Työryhmän kokoonpano on valtuustokauden mittainen ja nyt on aika nimetä kauden 2009-2012 työryhmäedustajat.

 

Päihdetyöryhmän työskentely vuosina 2006-2008

Maakunnallisen päihdetyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja selkiinnyttää kainuulaista päihdekenttää sekä huomioida valtakunnalliset linjaukset kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Työryhmän tehtävinä on mm. tiedottaa päihdeasioista ja vaikuttaa kansalaisten, eri toimijoiden ja päättäjien välillä, linjata päihdekentän toimintatapoja, osallistua maakunnallisen mielenterveys- ja päihdestrategiatyön valmisteluun, edesauttaa maakunnallisia päihdehankkeita sekä hyödyntää eri oppilaitosten ja yliopistojen tekemää tutkimus- ja kehittämistyötä.

 

Työryhmän keskeisiä aikaansaannoksia edellisellä toimintakaudella ovat olleet erilaisten aloitteiden ja esitysten tekeminen. Työryhmä on tehnyt esityksiä mm. sosiaali- ja terveyslautakunnalle paikallisten päihdetyöryhmien perustamiseksi. Päihdetyöryhmä on pitänyt maakunnallisen päihdestrategiatyön tarpeellisuutta esillä ja tehnyt aloitteen sosiaali- ja terveydenhoidon johtoryhmälle työn käynnistämiseksi, on järjestänyt yhteisiä päihdefoorumeja Kainuun Päihdetyön koordinointi -hankkeen kanssa sekä vaikuttanut median välityksellä yleisiin päihdeasenteisiin.

 

Työryhmässä on ollut edustajat maakuntahallituksesta, sosiaali- ja terveys- sekä koulutuslautakunnista, aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidosta, perhe- sekä vanhuspalveluista, poliisista, seurakunnasta, tulli- ja rajavartiostosta, Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL), A-Kiltojen Liitto ry:stä, Kainuun kylien Nuotta ry:stä sekä kuntien päihdetyöryhmistä.

 

Maakunnallisen päihdetyöryhmän työskentely

Päihdetyöryhmä kokoontuu 4-5xvuosi, mutta myös kokoontumisten välillä voi olla työskentelyä esim. pienryhmissä ja sähköisesti. Eri tahojen edustajien tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita työryhmän jäsenyyteen, jotta maakunnallinen työskentely on mahdollisimman vaikuttavaa. Tärkeää on, että työryhmään nimettävä edustaja voi käyttää työaikaa päihdetyöryhmän toimintaan.

 

Päihdetyöryhmän jäsen saa monipuolista tietoa päihdeasioista sekä työvälineitä omaan työhönsä ja toimintaansa ja hyötyy monitoimijaisesta verkostoitumisesta. Jäsenyys avaa vaikuttamismahdollisuuden maakunnallisella tasolla.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää edustajansa ja hänelle varajäsenen Kainuun maakunnalliseen päihdetyöryhmään.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta nimesi Kainuun maakunnalliseen päihdetyöryhmään edustajakseen Kaisa Tolosen ja varalle Yrjö Puurusen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©