Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 2Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 2
28.01.2009

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

STLTK § 2

 

Voimassa olevan Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n 3. kohdan mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että sen pöytäkirjat toimikautena 2009 - 2012 tarkastetaan siten, että kutakin kokousta varten valitaan lautakunnan varsinaisista jäsenistä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita edellä mainitun mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Aki Karjalaisen ja Aila Kemppaisen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©