Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 21
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 21
28.01.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjattu palveluhinnasto vuodelle 2009

 

STLTK § 21

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 17.12.2008 § 309 erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnaston vuodelle 2009, johon on sosiaali- ja terveystoimialalla laskettu laskutuksen perusteeksi aiheutumisperiaatteen mukaisesti käyntien, hoitopäivien ja hoitopakettien hinnat.

 

Avohoidon palveluista peritään hoidon vaativuuden ja tutkimusten kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti ryhmitelty käyntiin perustuva hinta. Lisäksi laskutusperusteena on tietyistä tutkimus- ja hoitokokonaisuuksista koostuvia hoitopaketteja.

 

Vuodeosastohoidosta peritään kustannusten perusteella erikoisalakohtaisesti määritelty hoitopäivän hinta. Lisäksi laskutusperusteena on hoitopaketteja, jotka sisältävät esim. hoitoon kuuluvan leikkauksen, muut toimenpiteet ja tutkimukset sekä tarpeen mukaiset hoitopäivät, kuitenkin enintään hoitopakettikohtaisesti määritellyn määrän hoitopäiviä.

 

Kuntayhtymään kuulumattomien ns. ulkokuntien laskutuksessa noudatetaan liitteenä olevaa hinnastoa ja hinnat ovat ulkokunnille lopulliset. Lomapäivien kuntalaskutus noudattaa potilaalta perittävien asiakasmaksujen laskutusperusteita. Hinnat sisältävät myös suunnitelman mukaisten poistojen ja peruspääoman koron aiheuttamat kustannukset. Potilaille ostopalveluina hankittavat palvelut, vaativan erityistason, erityistason ja muut erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan kunnilta läpilaskutusperiaatteella kuukausittain.

 

Täyden korvauksen potilaiden hoidosta peritään hinnaston mukainen hinta ja asiakasmaksu.

 

Lautakunnan kokouksen jälkeen on ilmennyt, että hinnastossa sivulla 29 Avohuolto kohdan KHH002 Avohuollon käynti, toistuva hintana on virheellisesti 276 euroa. Oikea hinta on 176 euroa. Korjaus on merkitty liitteenä olevaan palveluhinnastoon.

 

Liite nro: 6

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjatun palveluhinnaston vuodelle 2009.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©