Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 22Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 22
28.01.2009

 

Otanmäki-Seura ry/Vuolijoen terveysaseman palvelujen palauttaminen

 

694/13/134/2007

 

STLTK § 22

 

Otanmäki-Seura ry:n puheenjohtaja ja sihteeri ovat lähettäneet maakuntahallitukselle 23.12.2008 saapuneen seuraavan sisältöisen kirjelmän Vuolijoen terveysaseman palvelujen palauttamisesta.

 

"Oulun hallinto-oikeus 15.12.2008 antamallaan päätöksellä nro 08/0634/2 kumonnut mm. maakuntahallituksen 25.6.2008 tekemän päätöksen Vuolijoen terveysaseman palvelujen lähes täydellisen lakkauttamisen. Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut asian valmistelun olleen puuttellista ja päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Maakuntahallitus on asiasta päättäessään ylittänyt toimivaltansa ja maakuntahallituksen päätös on siten lainvastainen.

 

Maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta muutti maakuntahallituksen päätöstä 14.11.2008. Koska maakuntahallitus ei ollut toimivaltainen päättämään asiassa, ei sosiaali- ja terveyslautakunta maakuntahallitusta alempana toimijana ole näin ollen ollut asiassa toimivaltainen, vaan sekin päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta on ylittänyt toimivaltansa ja lautakunnan päätös on näin ollen myös lainvastainen.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän maakuntahallitus on ilmoittanut 20.11.2007 maakuntajohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamalla kirjelmällä, että "mikäli hallinto-oikeus kumoaa asiassa tehdyt päätökset, maakunta -kuntayhtymä kykenee saattamaan Vuolijoen terveysaseman toiminnan entiselleen".

 

Edellä olevan johdosta Otanmäki-Seura ry edellyttää, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallitus korjaa kaikki tässä asiassa tehdyt virheelliset ja lainvastaiset päätökset ja ilmoituksensa mukaisesti saattaa Vuolijoen terveysaseman sille tasolle, jolla ne olivat 1.5.2007."

 

Hallintojohtaja on siirtänyt asian sosiaali- ja terveyslautakunnan hoidettavaksi ja ilmoittanut Otanmäki-Seura ry:lle aloitteen saaoumisesta ja asian siirtämisestä oikealle viranomaiselle.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Otanmäki-Seura ry:n kirjelmän tässä vaiheessa tiedoksi ja saattaa asian virkamiesten valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©