Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 25Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 25
28.01.2009

 

Sosiaali- ja tervyedenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta

 

STLTK § 25

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö on 9.1.2009 antamallaan ilmoituksella toimittanut palvelusetelijärjestelmään kuuluvan palveluntuottajan tietojen päivitysilmoituksen koskien vuotta 2009.

 

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö tuottaa Kalevalan kuntoutuskodin sekä Ainolan tiloissa ensisijaisesti vanhuksille tarkoitettua asumispalvelua. Tämä palvelusetelillä järjestettäväksi tarkoitettu palvelu on suunnattu erityisesti omaishoitajien lakisääteisten vapaiden pitämiseen. Toimintayksiköiden palvelut ovat ympärivuorokautisia.

 

Hinta on 95,00 euroa/vuorokausi. Hinta sisältää perushoidon ja huolenpidon, majoituksen kahden tai yhden hengen invavarustellussa ja -mitoitetussa huoneessa, aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen, iltapalan, siivouksen ja asiakkaalle soveltuvin osin toimipisteen ryhmä-, virike- ja vapaa-ajan toimintaan osallistumisen. Muita palveluja ja hoitoa asiakas voi ostaa halutessaan.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Kalevalan kuntoutuskoti -säätiön ilmoituksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©