Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 27Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 27
28.01.2009

 

Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2009 korvauslaskelmien täydentäminen

 

STLTK § 27

 

Kansanterveyslain 22 §:n mukaan, jos terveyskeskuksen sairaansijalla on hoidettavana potilas, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on sen terveyskeskuksen, jota potilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää, korvattava potilaan sairaanhoito, jollei muuta ole sovittu. Sama koskee tällaisen kunnan asukkaalle annettua kiireellistä avosairaanhoitoa sekä kiireellistä hammashoitoa.

 

Edellä 1 momentissa mainittu korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksesta vähennetään hoidosta suoritettu asiakasmaksu ja muut toimintatulot.

 

Toimialan taloushallinnossa on laadittu kansanterveyslain 22 §:n mukaisista sekä maakunnan yksiköissä annetuista muista palveluista perittävistä korvauksista yhteenveto. Korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden/potilaiden kotikunnilta lukuun ottamatta Kainuun maakunta -kuntayhtymään kuuluvia kuntia.

 

17.12.2008 § 312 sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi kansanterveyslain 22 §:n mukaiset ja muiden palveluiden korvauslaskelmat vuonna 2009. Nyt on laskettu uutena aikaisempien korvauslaskelmien lisäksi kotihoidon tuntihinta.

Korvauslaskelmien yhteenveto vuosille 2006-2009

 

 
Korvauslaji
Hoitopv/ käyntihinta
2006
Hoitopv/
käyntihinta 2007
Hoitopv/ tunti-/
käyntihinta 2008
Hoitopv/
tunti-/
käyntihinta 2009
Hoivapalvelujen laitoshoidon korvaus
 
91,90
 
103,30
 
128,00
 
133,30
Hoivapalvelujen laitoshoidon täyskorvaus
 
109,70
 
122,20
 
148,50
 
155,50
Tulliniemen vanhainkodin korvaus
 
82,60
 
84,60
 
106,80
 
114,30
Tulliniemen vanhainkodin täyskorvaus
 
105,00
 
104,90
 
128,00
 
138,80
Tervakartanon lyhytaikaishoito korvaus
 
 
 
 
130,40
Tervakartanon lyhytaikaishoito täyskorvaus
 
 
 
 
162,00
Kotihoidon käynti
18,00
15,70
25,15
25,85
Kotihoidon tuntihinta
(UUSI)
 
 
 
 
41,50
Suun terveydenhuollon korvaus
 
71,00
 
76,50
 
81,80
 
86,30
Suun terveydenhuollon täyskorvaus
 
90,70
 
97,70
 
103,00
 
109,70
Akuutin sairaalatoiminnan korvaus
 
142,70
 
140,00
 
158,80
 
161,20
Akuutin sairaalatoiminnan täyskorvaus
 
163,90
 
161,50
 
181,90
 
185,40
Kuntoutussairaalatoiminnan korvaus
 
174,60
Kuntoutussairaalatoiminnan täyskorvaus
 
196,70
Lääkärin vastaanotto-
sekä äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnan käynnin korvaus
 
 
 
121,90
 
 
 
124,00
 
 
 
123,70
 
 
 
123,70
Lääkärin vastaanotto-
sekä äitiys- ja
lastenneuvolatoiminnan käynnin täyskorvaus
 
 
 
130,20
 
 
 
132,50
 
 
 
131,50
 
 
 
131,20
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan
vastaanottokäynnin korvaus
 
 
 
61,00
 
 
 
62,00
 
 
 
61,80
 
 
 
61,90
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan
vastaanottokäynnin täyskorvaus
 
 
 
65,00
 
 
 
66,30
 
 
 
65,70
 
 
 
65,60
Fysioterapian korvaus
95,00
69,60
89,20
88,20
Fysioterapian täyskorvaus
97,20
71,30
91,10
90,30
Erityisterapiat (puhe-, toiminta- ja
ravitsemusterapia)
 
76,20
 
 
97,10
 
 
81,80
 
 
89,20
Perhetyön TUNTIkorvaus
 
26,00
33,60
38,30
Perheneuvolan käyntihinta
 
 
162,00
183,10
Salmijärven lastensuojeluyksikkö
 
 
 
173,60
 
 
 
 
 

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©