Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 28Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 28
28.01.2009

 

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lappajärven Tähti ja Koivu

 

725/61/616/2008

 

STLTK § 28

 

Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on lähettänyt raportin Lappajärven Tähti ja Koivu -nimiseen toimintayksikköön 18.11.2008 tehdystä valvontatarkastuksesta. Palvelujen väliaikaisena vastuuhenkilönä toimii lastenhoitaja, lähihoitaja ja lisäopintoja eri aineissa suorittanut Annamaria Rintanen. Hänellä ei ole pätevyyttä vastuuhenkilöksi, joten häntä ei voida rekisteröidä vastuuhenkilöksi yksityisten palveluntuottajien rekisteriin. Vastuuhenkilöhaku on yksikössä toimitettu ja vastuuhenkilövalinnan toteuduttua ilmoitetaan siitä lääninhallitukselle rekisterimerkintää varten.

 

Lappajärven Tähti ja Koivu toimii avohuollon tukitoimin sijoitettujen, mutta pääasiallisesti kuitenkin huostaan otettujen lasten ympärivuorokautisena laitoshoitoyksikkönä. Yksikössä tarjotaan ammatillista ja asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tulee esille kodinomaisuus ja turvallisuus.

 

Toimintayksikön toimialana on ympärivuorokautinen 6-18 -vuotiaiden lasten ja nuorten laitoshoito. Yksikössä on kuusi (6) ympärivuorokautista laitoshoitopaikkaa ja yksi (1) ympärivuorokautinen laitoshoidon kriisihoitopaikka.

 

Tarkastushetkellä yksikössä oli yksi (1) 15-17-vuotias kajaanilainen nuori. Yksikkö ei vielä ole käynnistynyt täysin, yksikössä on kuitenkin järjestetty viikonloppujaksoja ja kesällä viikon jaksoja avohuollon tukitoimenpiteenä. Viikonloppujaksoja tällä hetkellä yhteensä 13 lapselle, joista osa sisaruksia.

 

Toimintayksikön henkilökunnan määrä on kuusi (6) kokoaikaista työntekijää, tarkastushetkellä työntekijöitä oli neljä (4). Henkilöistä yhdellä on kouluasteen tai 2 asteen koulutus, yhdellä lastenohjaajan tutkinto, yhdellä opistoasteen tai AMK-tutkinto ja yhdellä korkeakoulututkinto.

 

Tarkastuskäynnin arviointina ja yhteenvetona todetaan, että toimitilat ja toimintavälineet ovat riittävät ja asianmukaiset. Henkilökunnan määrä on riittävä lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja huoltoon nähden. Henkilökunnan kelpoisuus ei tarkastushetkellä täyttänyt vastuuhenkilön osalta lainmukaisuutta, mutta vastuuhenkilövalinta on menossa. Toimintayksikkö on sopiva siellä annettavalle hoidolla ja kasvatukselle.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston tarkastuskertomuksen Lappajärven Koivu ja Tähti -nimiseen toimintayksikköön 18.11.2008 tehdystä valvontatarkastuksesta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©