Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 29Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 29
28.01.2009

 

Oulun lääninhalllituksen sosiaali- ja terveysoasto/Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy

 

STLTK § 29

 

Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy on pyytänyt Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen.

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 31.12.2008 antamallaan päätöksellä numerot OLH-2008-03196/So-35 ja OLH-2008-02693/So-35ml myöntänyt luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen kajaanilaiselle Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy:lle. Yksikössä tuotettavat palvelut ovat sairaanhoitajan vastaanottotoiminta ja kotisairaanhoito sekä laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii sairaanhoitaja Tiina Helena Tampio.

 

Palvelujentuottajan on vuosittain annettava lääninhallitukselle kertomus toiminnastaan. Jos palvelujen tuottaja muuttaa päätöksessä tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti lääninhallitukselle. Palveluja annettaessa on toimintayksikössä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 31.12.2008 antaman päätöksen numerot OLH-2008-03196/So-35 ja OLH-2008-02693/So-35ml, jolla se on myöntänyt luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen kajaanilaiselle Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy:lle.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©