Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 30Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 30
28.01.2009

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomen Terveystalo Oy

 

124/64/2005

 

STLTK § 30

 

Suomen Terveystalo on lääninhallitukselle ilmoittanut 10.12.2008 päivätyllä kirjeellä Terveystalo-konsernin konsernirakenteen muutoksesta 1.1.2009 alkaen seuraavasti:

 

Suomen Terveystalo Oyj sekä Suomen Terveystalo Työterveys Oy sulautuvat Suomen Terveystalo Diagnostiikka Oy:öön. Lisäksi 18.12.2008 yhtiökokouksen päätöksellä nimi on muuttunut 1.1.2009 alkaen muotoon Suomen Terveystalo Oy.

 

Hakija on pyytänyt, että Oulun lääninhallituksen myöntämiin toimilupiin muutetaan sulautuneiden Suomen Terveystalo Oyj:n ja Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n sijasta palveluntuottajaksi Suomen Terveystalo Oy.

 

Hakemuksen mukaan entiset toimintayksiköt säilyvät, eikä niiden toiminnassa tapahdu muutoksia.

 

Hakija on pyytänyt lopettamaan sulautuvien palveluntuottajien Suomen Terveystalo Oyj:n ja Suomen Terveystalo Työterveys Oy:n toimiluvat, koska ne lakkaavat sulautumisen johdosta olemasta.

 

Hakija on esittänyt, että lääninhallitus hyväksyisi Terveystalo Oy:n (Y-tunnus: 1093863-3) uusiksi toimintayksiköiksi Oulun läänissä:

 

1. Suomen Terveystalo Oy, Mobiilikuvantamispalvelut, Kajaani

Kauppakatu 27

87100 Kajaani

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat kuvantamistutkimuksista magneettikuvaukset.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii radiologian erikoislääkäri Timo Tukeva.

 

2. Terveystalo Oulu

Kajaanintie 48

90220 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, leikkaustoiminta avohoidossa, anestesiatoiminta, muu lääkärin antama palvelu (lääkärin kotikäynnit, erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen); sairaanhoitajapalveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut; terapeuttisesta toiminnasta ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia ja psykoterapia toimintayksikössä; muun terveydenhuollon toiminnasta psykologin toiminta ja laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.

 

3. Terveystalo Kajaani Kajaanin Lääkäripalvelu

Kauppakatu 27

87100 Kajaani

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta, yleislääkärin ja erikoislääkärin kotikäynnit sekä muu lääkärin antama palvelu (pienkirurgia); kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset, magneettikuvaukset, luuston tiheysmittaukset ja ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta kliininen kemia ja/tai hematologia, kliininen fysiologia, kliininen mikrobiologia; fysioterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä sekä muu fysioterapeuttinen toiminta potilaan kotona/asiakkaan tiloissa (annettava fysioterapia); hieronnasta koulutetun hierojan palvelut toimintayksikössä ja potilaan kotona/asiakkaan tiloissa; työterveyshuoltolain mukaista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut sekä työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (fysioterapeutin toiminta).

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Lasse Karjalainen.

 

4. Talgo Oy

Kokkolantie 1791

88200 Otanmäki

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin vastaanottotoiminta; sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii yleislääketieteen erikoislääkäri Lasse Karjalainen.

 

5. Työterveys Linnanmaa

Yliopistonkatu 1 B 3. krs

90570 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työterveyspsykologin toiminta, työfysioterapeutin toiminta); muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.

 

6. Terveystalo Rotuaari

Kirkkokatu 6

90100 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset ja ultraäänitutkimukset; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; fysioterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta); muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.

 

7. Työterveys Rusko

Johdintie 5

90630 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin vastaanottotoiminta; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta), muusta terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.

 

8. Työterveys Nuottasaari

Paperitehtaantie 1

90120 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin ja erikoislääkäri vastaanottotoiminta; sairaanhoitajan palveluista sairaanhoitajan vastaanottotoiminta; laboratoriotoiminnasta laboratoriopikadiagnostiikka; fyisoterapeuttisesta toiminnasta fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito, fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely ja fysioterapian ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta toimintayksikössä; työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja 14 §:n mukaiset palvelut, työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut (työfysioterapeutin toiminta, työterveyspsykologin toiminta); muista terveydenhuollon toiminnasta laboratorionäytteiden otto toimintayksikössä.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana toimii työterveyshuollon erikoislääkäri Tarja Heinonen.

 

Oulun läänihallituksen sosiaali- ja terveysosasto on lähettänyt 8.1.2009 ilmoituksen OLH-2008-02830/So-35ml, jolla se on ilmoittanut tehneensä hakemuksessa pyydetyt muutokset yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnettyyn lupaan. Asiasta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja tervyesosasto on ilmoittanut 8.1.2009 lähettämällään ilmoituksell OLH-2008-02832/So-35ml, että Suomen Terveystalo Oyj on ilmoittanut lääninhallitukselle palvelutoiminnan lopettamisesta 31.12.2008.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen ilmoitukset Suomen Terveystalo Oy:lle myönnetyn yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamisesta ja Suomen Terveystalo Oyj:n palvelutoiminnan lopettamisesta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©