Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 31Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 31
28.01.2009

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/ODL Terveys Oy

 

30/61/616/2009

15/61/616/2009

 

STLTK § 31

 

ODL Terveys Oy on pyytänyt Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta yksityisen terveydenhuoltopalvelujen antamista koskevan luvan muuttamista.

 

Hakija on pyytänyt luvan muuttamista siten, että lääninhallitus hyväksyisi uusiksi toimintayksiköiksi 1.1.2009 alkaen:

 

1. ODL Materna, Lääkärikeskus Kajaani

Lönnrotinkatu 14 2. krs

87100 Kajaani

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa yleislääkärin ja erikoislääkärin vastaanottotoiminta sekä muu lääkärin antama palvelu (erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen); sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palveluista sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottotoiminta; kuvantamistutkimuksista radiologiset tutkimukset, ultraäänitutkimukset ja muut kuvantamistutkimukset (mammografiatutkimukset); laboratoriotoiminnasta kliininen kemia ja/tai hematologia, laboratoriopikadiagnostiikka, työterveyshuoltolain mukaisista palveluista työterveyshuoltolain 12 §:n ja §4 §:n mukaiset palvelut.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajan toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori, liikuntalääketieteen professori Timo Takala.

 

2. ODL Terveys Oy, EMG Laboratoriot Oulu

Uusikatu 49 A 1

90120 Oulu

 

Yksikössä tuotettavat palvelut ovat lääkäripalveluista avohoidossa erikoislääkärin vastaanottotoiminta ja muu lääkärin antama palvelu (erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen; muun terveydenhuollon toiminnasta psykologin toiminta toimintayksikössä.

 

Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajan toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori, liikuntalääketieteen professori Timo Takala.

 

Oulun lääninhallitus on 9.1.2009 OLH-2008-02838/So-35ml tehnyt hakemuksessa pyydetyt muutokset ODL Terveys Oy:lle myönnettyyn lupaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Asiasta on tehty merkintä yksityisten palvelujen tuottajien rekisteriin.

 

Lääninhallitus on lähettänyt 31.12.2008 ilmoituksen OLH-2008-02825/So-35ml ilmoituksen Lääkärikeskus Materna Oy:n palvelutoiminnan lopettamisesta. Ja ilmoittanut, että Materna Oy fuusioituu 1.1.2009 ODL Terveys Oy:öön ja jatkaa sen toimintayksikkönä aputoiminimellä Lääkärikeskus Materna.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©