Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 32Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 32
28.01.2009

 

Ilmoitusasiat

 

834/32/321/2007

 

STLTK § 32

 

1) Lääkärikeskus Materna Oy on 16.12.2008 lähettänyt ilmoituksen, että Lääkärikeskus Materna Oy ja ODL Terveys Oy ovat tehneet yhteisen päätöksen yhtiöiden sulautumisesta 1.1.2009 lukien.

 

Sulautumisen myötä Lääkärikeskus Materna Oy juridisena yksikkönä purkautuu ja yhtiön y-tunnus laskutustiedot muuttuvat. 1.1.2009 alkaen käyttöön tulevat ODL Terveys Oy:n yhteystiedot ja y-tunnus. ODL Terveys Oy:n y-tunnus on 1975063-7 ja postiosoite PL 365, 90101 Oulu.

 

2) Oulun lääninhallituksen päätös 16.12.2008 OLH-2005-04917/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu 1.7.-25.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja 26.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on maksettu 31.12.2008 99.507,00 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 343.429,00 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 356.202,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 267.151,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Vammaispalveluiden saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa" -hankkeelle yhteensä 257.572,00 euroa.

 

3) Oulun lääninhallituksen päätös 16.12.2008 OLH-2005-04719/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Kainuun päihdetyön koordinointihanke" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu 1.7.-24.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja 25.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on maksettu 31.12.2008 37.199,00 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 204.128,00 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 261.600,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 196.200,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Kainuun Päihdetyön koordinointi" -hankkeelle yhteensä 153.096,00 euroa.

 

4) Oulun lääninhallituksen päätös 17.12.2008 OLH-2005-04919/SO612 valtionavustuksen maksamisesta "Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Valtionavustukseen oikeuttavina kustannuksina on huomioitu 1.7.-25.11.2008 kirjanpidon mukaiset kustannukset ja 26.11.-31.12.2008 arvioidut kustannukset. Hankkeelle on maksettu 31.12.2008 32.415,00 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 161.909,00 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 200.802,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 150.601,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen" -hankkeelle yhteensä 12.434,00 euroa.

 

5) Oulun lääninhallituksen päätös 31.12.2008 OLH-2005-04918/SO-612 valtionavustuksen maksamisesta "Omaishoidon tuen kehittäminen Kainuussa" sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeeseen. Hankkeelle on maksettu 9.1.2009 12.269,20 euroa. Hankkeen toteutuneet ilmoitetut menot 112.274,93 euroa, päätöksessä hyväksytyt menot 122.600,00 euroa, myönnetty valtionavustusta 75 % eli 91.950,00 euroa. Valtionosuutta maksettu "Omaishoidon tuen kehittäminen Kainuussa" -hankkeelle yhteensä 84.206,20 euroa.

 

6) Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätös 30.12.2008 Dnro 352/3562/2007 koskien, KAIRA-projekti - vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen hankkeen (S10179) tukikelpoisia kustannuksia. Kainuun TE-keskus on hyväksynyt Kaira - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen -hankkeelta veloitettavat talous-, palkka- ja tietohallinnon yksikkökustannukset. Vuodelle 2008 hyväksytyt yksikköhinnat ovat:

Taloushallinto
1,12 euroa/tosite

Palkkahallinto
12,97 euroa/palkkalaskelma

Tietohallinto

268,61 euroa/henkilö/vuosi

 

Vuodelle 2008 hyväksytyt yksikköhinnat perustuvat Kainuun maakunta -kuntayhtymän edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin kustannuksiin. Yksikköhintojen perusteena olevat kustannukset tarkistetaan vuosittain. Tulevien vuosien osalta talous-, palkka- ja tietohallintopalveluiden yksikköhintalaskelmat sekä kustannustiedot tulee toimittaa TE-keskukselle kunkin vuoden alussa maakunta -kuntayhtymän tilinpäätöksen valmistuttua.

 

7) Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös 30.1.2008 valtionavustuksen myöntämisestä rikosten esitutkintaan liittyviin lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisiin tutkimuksiin. Oikeusturvakeskus on myöntänyt Kainuun maakunta -kuntayhtymälle valtionavustusta 34.745,78 euroa, joka on 53 % valtionavustukseen oikeuttavien kustannusten 65.567 euron määrästä.

 

8) Oulun lääninhallituksen päätös 19.12.2008 OLH-2008-04295/So-62 vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakoiden vahvistamisesta. Perustoimeentulotuen valtionosuuden ennakko/kk vuonna 2009= vuoden 2007 lopullinen valtionosuus/12 kk). Vuoden 2009 perustoimeentulotuen ennakkona maksetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 202.787 euroa/kuukausi, yhteensä 2.433.450 euroa.

 

Toimeentulotuki jakaantuu kunnittain vuoden 2008 toimeentulotuen toteuman 16.1.2009 tilannetta vastaavalla prosenttiosuudella seuraavasti:

 

 
Toimeentulotuki 2008
toteuma 16.1.2009
 
%-osuus
OLH:n päätös 19.12.2008 €/kk
 
Seutu
 
 
 
 
 
Hyrynsalmi
192 296
3,19
6 692
III
Kajaani
3 303 129
54,78
111 366
I
Kuhmo
615 993
10,22
18 620
II
Paltamo
275 327
4,57
9 531
I
Puolanka
262 149
4,35
9 125
III
Ristijärvi
72 439
1,20
2 839
I
Sotkamo
526 213
8,73
18 048
II
Suomussalmi
782 464
12,98
26 565
III
Yhteensä
6 030 010
100,00
202 787
 

 

9) Oulun hallinto-oikeus on 15.1.2009 antanut päätöksen numero 09/0013/1 koskien Tuomo Määtän tekemää valitusta perhepalvelujohtajan 11.10.2007 tekemään päätökseen. Päätöksellä on valittu keskitettyjen vammaispalvelujen tulosyksikön päälliköksi vammaispalvelupäällikkö Marja Malinin.

 

Hallinto-oikeus on jättänyt valituksen tutkimatta. Päätöksen perusteluissa todetaan mm., että perhepalvelujohtajan 11.10.2007 tekemä päätös on luonteeltaan työnjohdollinen, kuntayhtymän sisäistä hallinto-organisaatiota koskeva päätös. Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Tämän vuoksi hallinto-oikeus poistaen perhepalvelujohtajan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen liittyen valitusosoituksen on kumonnut ja poistanut sosiaali- ja terveyslautakunnan Määtän oikaisuvaatimuksen johdosta tekemän päätöksen sekä jättänyt Määtän sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä tekemän valituksen tutkimatta.

 

10) Sosiaalityön henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen Kainuussa 2006-2008 -hankkeen loppuraportti on valmistunut ja se jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä.

 

Erillisliite nro: 5

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©