Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 33Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 33
28.01.2009

 

Viranhaltijapäätökset

 

STLTK § 33

 

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin 9.5.2005, että tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi edellisen kerran 30.12.2008 § 330, jonka jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen

ajalla 22.12.-31.12.2008 §:t 20080002, 20080125-128 ja 20080317-325 sekä §:t 376-377 päätöksistä:

 

- päätökset ovat henkilöstön vuosiloma-, työaikavapaa- ja virkamatkapäätöksiä sekä työsuhteen täyttöpäätöksiä

 

 

Hallintoylilääkäri Esa Ahonen

ajalla 27.11.-29.12.2008

§:t 20080039-49 ja 20080090-102 henkilöstön palkkaus-, sairausl ja vuosiloma-, aktiivi- ja työaikavapaa- ja henkilöstökoulutuspäätöksiä sekä muutosilmoituksia

 

Työsopimukset: §:t 46

 

Muut päätökset: -

 

Hankintapäätökset: § -

 

 

Terveysjohtaja Mauno Saari

ajalla 19.12.-30.12.2008

§:t 20080012-0014, 20080043-48 henkilöstön vuosiloma-, henkilöstökoulutus-, virkamatka-, työaikavapaa- ja palkkauspäätöksiä sekä muutosilmoituksia

 

Virkamääräys-/Työsopimuspäätökset: §:t 16-18

 

Muut päätökset: §:t 42-43

-aikuisten mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito - vastuualueen ylilääkärin tehtävät 1.1.-31.5.2009

 

Hankintapäätökset: -

 

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen

ajalla 25.11.-19.12.2008

 

- henkilöstön vuosi- ja sairausloma-, työaika- ja aktiivivapaa sekä koulutuspäätöksiä §:t 20080001 ja 20080070-82

 

Muut päätökset:

- terveydensuojelulain 15 §:n ja elintarvikelain 21 §:n sekä lääkelain 54 §:n mukaisia päätöksiä §:t 161-173

 

Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslian 3. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©