Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 35Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 35
28.01.2009

 

Katsaus

 

STLTK § 35

 

Katsauksessa käytiin läpi:

 

1) Pentti Moilanen kysyi Kainuun lääkäritilanteesta. Sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

 

2) Yrjö Puurunen nosti esille kehitysvammaisten toimitilojen kosteus- ja homeongelmat maakunnassa. Pentti Moilanen kaipasi maakunnallista tilatyöryhmää, jossa kootaan maakunnan käytössä olevat tilat. Tuomo Pääkkönen kertoi, että hän on asettanut sosiaali- ja terveystoimialalle tilatyöryhmän.

 

3) Tauno Ronkainen kysyi työterveystoiminnasta.

 

4) Tuomo Pääkkönen esitti, että toimialan organisaation esittely tehdään siten, seuraavissa lautakunnan kokouksissa 1-2 tulosjohtajaa tulee lautakunnan kokouksen alussa esittelemään omien tulosalueidensa sisältöä. Toimialan projektit esitellään myöhemmin keväällä. Lautakunnalle järjestetään koulutuksia kevään aikana. Ensimmäinen koulutus on 5.2.2009 Hyvinvointia ja terveyttä - menestyksen avaimet Kainuussa! -seminaari. 27.5.2009 on Palvelujärjestelmä -seminaari.

 

5) Jaettiin Tuomo Pääkkösen kokoama kooste hallintokokeiluaikana toteutuneista positiivisista muutoksista.

 

6) Jaettiin Tuomo Pääkkösen lautakunnalle kokoama katsaus, jossa on mm.:

- yleisiä kommentteja suomalaisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta

- talous

- sosiaali- ja terveydenhuollon kokemuksia v. 2005-2007

- keskeiset kustannusten hallintaan vaikuttavat tekijät

- lähitulevaisuuden näkymiä

- mitä v. 2012 jälkeen?

 

7) Anni-Inkeri Törmänen kysyi Tampereen yliopiston tutkimuksen tuloksista ilmenevästä henkilöstön tyytymättömyydestä. Tuomo Pääkkönen kertoi, että joulukuussa 2008 tehtiin työtyytyväisyystutkimus, jonka mukaan tulokset olivat paremmat kuin 2006 vuonna tehdyn tutukimuksen tulokset.

 

8) Aila Kemppainen kysyi professuureista.

 

9) Yrjö Puurunen toi esille tyytymättömyytensä suomussalmen terveysasemalla saamaansa asiakaspalveluun. Pentti Moilanen kertoi olevansa tyytyväinen saamaansa palveluun.

 

10) Minna Haataja kysyi vastasyntyneiden rota-virus rokotteen jatkumisesta. Tuomo Pääkkönen kertoi, että rokotusta jatketaan myös vuonna 2009.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi katsauksen tiedoksi ja päätti, että Kainuun lääkäritilanne käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©