Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 4Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 4
28.01.2009

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin valitseminen

 

STLTK § 4

 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 3. kohdan mukaan lautakunnan ja jaoston sihteerinä toimii asianomaisen toimielimen nimeämä henkilö.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee sihteerikseen toimikaudelle 2009-2012 hallintosihteeri Marjatta Revon ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan kehittämispäällikkö Marita Pikkaraisen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©