Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 6Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 6
28.01.2009

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2009-2012

 

STLTK § 6

 

Kuntalain 50 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset mm. pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

 

Kun kuntalaisten valitusaika lasketaan pöytäkirjan nähtävänä oloajasta, saavat päätökset tältä osin lainvoiman sitä nopeammin, mitä pikemmin pöytäkirjat saadaan nähtäville. Esityslistat ja pöytäkirjat viedään Kainuun maakunta -kuntayhtymän kotisivuille osoitteeseen www.kainuu.fi/.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan kunkin kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimikaudella 2009 - 2012 kokousta seuraavan viikon keskiviikkona Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslian ilmoitustaululla, osoitteessa Kauppakatu 1, 2. kerros, Kajaani.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©