Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 8Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 8
28.01.2009

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2009 kokousaikataulu

 

STLTK § 8

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

 

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että varsinaiset kokoukset kevätkaudella 2009 pidetään seuraavasti:

keskiviikkona 18.2.2009 klo 10.00

keskiviikkona 11.3.2009 klo 10.00

keskiviikkona 1.4.2009 klo 10.00

keskiviikkona 22.4.2009 klo 10.00

keskiviikkona 13.5.2009 klo 10.00

keskiviikkona 3.6.2009 klo 10.00

keskiviikkona 24.6.2009 klo 10.00

 

Kokoukset pidetään sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osaston neuvotteluhuoneessa Kajaanissa, osoite. Urho Kekkosen katu 2-4 2.kerros, ellei erikseen muuta sovita.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että helmikuun kokous pidetään keskiviikkona 11.2.2009 klo 10.00 ja hyväksyi muilta osin esittelijän esityksen.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©