Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 Pykälä 9Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 9
28.01.2009

 

Yksilöhuoltojaoston valitseminen

 

STLTK § 9

 

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 4 §:n 2. kohdan mukaan lautakunnassa on yksilöhuoltojaosto, jossa on viisi (5) lautakunnan valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jaoston varsinaisten jäsenten tulee olla lautakunnan varsinaisia jäseniä; jaoston varajäsenet voivat olla joko lautakunnan varsinaisia tai varajäseniä. Lautakunta määrää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee keskuudestaan toimikauttaan vastaavaksi ajaksi yksilöhuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä sekä nimeää valitsemistaan jäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakuntakunta valitsi yksilöhuoltojaostoon toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

Jäsen:


Varajäsen:

Aki Karjalainen

Kari Nikulainen

Yrjö Puurunen

Sanni Väisänen

Raili Tervo


Tauno Ronkainen

Kaisa Tolonen

Päivi Kuutti

Anni-Inkeri Törmänen

Aila Kemppainen

 

Yksilöhuoltojaosto nimesi puheenjohtajaksi Raili Tervon ja varapuheenjohtajaksi Aki Karjalaisen.

__________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.01.2009 | Avaa haku

©