Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2009 klo 10.00 - 14.15


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Esittely sosiaali- ja terveyslautakunnassa
  4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan sihteerin valitseminen
  5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta
  6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2009-2012
  7 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
  8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2009 kokousaikataulu
  9 Yksilöhuoltojaoston valitseminen
  10Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen maakunnallisen potilas- ja asiakastietojärjestelmän hankinta
  11Ergonomian apuvälineiden hankinta
  12Psykoterapiapalveluiden hankinta
  13Fysio-, jalka- ja lymfaterapiapalveluiden sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluiden hankinta vuosille 2009-2012
  14 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien perustaminen
  15 Eettisen toimikunnan kokoonpano valtuustokaudella 2009-2012
  16 Edustajien nimeäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmään
  17 Edustajan nimeäminen maakunnalliseen päihdetyöryhmään
  18 Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen ja perittävät asiakasmaksut
  19 Periaatteet lastensuojelun perhehoidosta, perhekotihoidosta ja laitoshuollosta vanhemmilta ja lapselta perittäväistä korvauksista
  20 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen
  21Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjattu palveluhinnasto vuodelle 2009
  22 Otanmäki-Seura ry/Vuolijoen terveysaseman palvelujen palauttaminen
  23Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
  24 Vanhus- ja perhepalveluiden yöhoidon hankinta 1.1.2009-31.12.2011
  25 Sosiaali- ja tervyedenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  26 Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa
  27 Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2009 korvauslaskelmien täydentäminen
  28 Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lappajärven Tähti ja Koivu
  29 Oulun lääninhalllituksen sosiaali- ja terveysoasto/Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy
  30 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomen Terveystalo Oy
  31 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/ODL Terveys Oy
  32 Ilmoitusasiat
  33 Viranhaltijapäätökset
  34 Mediverkko Oy:n oikaisuvaatimus/Kuhmon terveysaseman vastaaottotoiminta/hankinta-asia
  35 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Moilanen Pentti jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Härkönen Laila logistiikkapäällikkö


©