Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 11.02.2009 klo 10.00 - 14.17


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  37 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  38 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasuunnitelma vuosille 2009-2012
  39 Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohjeet
  40 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi
  41 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla
  42 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2009 laboratorion hinnaston täydentäminen
  43 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009
  44 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset perhehoidon keskeytyksen ajalta ja perhehoitajien vapaapäivät
  45 Edustajan esittäminen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan
  46 Invalidiliiton Oulu-Kainuu Aluejohtoryhmä/Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2009-2012
  47 Edustajan nimeäminen maakunnalliseen ikäihmisten neuvottelukuntaan
  48Potilasasiamiehen selvitys potilaan oikeuksien kehityksestä Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 2008
  49Lautakuntatyön 2005-2008 arviointi
  50 Järjestöille vuonna 2009 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  51 Kajaanin vanhusneuvosto/aloite Kainuun maakunnan ikääntymispoliittisen strategian laatiminen
  52 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  53 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/ Vuokatin Säätiö
  54 Oulun lääninhallitusken sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Silmäasema Oy
  55 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Silmäasema Fennica Oy
  56 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomen Terveystalo Oy
  57 Viranhaltijapäätökset
  58 Ilmoitusasiat
  59 Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi sosiaali- ja terveyslautakunnan työskentelyssä
  60 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Karjalainen Aki jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa jäsen
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Pääkkönen Matti varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Saari Mauno terveysjohtaja
  Nykänen Päivi ympäristöterveydenhuoll. joht.
  Selesniemi Pirjo talouspäällikkö


©