Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2009 klo 10.00 - 14.42


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  130 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  131Henkilöstöraportti vuodelta 2008
  132Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset
  133 Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja yhteisten palveluiden uudelleen organisoiminen
  134Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2009 myönnettävät kohdeavustukset
  135 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kesäkuun ensimmäisen kokouksen alkamisajankohdan muuttaminen
  136 Päätösvallan delegointi tupakkalain mukaisissa asioissa
  137Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen
  138 Edustajan nimeäminen tilatoimikuntaan
  139 Edustajien nimeäminen työvaliokuntaan, johtamis- ja organisaatiorakenne -työryhmään sekä palveluiden ryhmittäminen -työryhmään
  140Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä uusien vakanssien (toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden) perustaminen 1.7.2009 alkaen
  141 Kahden sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.7.2009 alkaen
  142 Kahden ohjaajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.7.2009 alkaen
  143 Yhdeksän lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.7.2009 alkaen
  144 Kahden sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.7.2009 alkaen
  145 22 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen 1.7.2009 alkaen
  146 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen nopeandiagnostiikan yksikköön 1.8.2009 alkaen
  147 Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hankkeen muutos
  148 Valtuustoaloite Vuolijoen ja Ristijärven terveysasemien toiminnan ennalleen palauttamisesta
  149 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009
  150 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  151 Sosiaali- ja terveystoimialan hankkeet/Tervein mielin Pohjois-Suomessa
  152 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Kanerva Oy Kanervakoti
  153 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Arvola-koti
  154 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Sammonkadun Palvelutalo
  155 Ilmoitusasiat
  156 Viranhaltijapäätökset
  157 16 lähihoitajan ja yhden sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen 1.7.2009 alkaen
  158 Kainuun Työterveys -liikelaitokseen 1.7.2009 alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit
  159 Katsaus

 Osallistuja   Tehtävä
  Heikkinen Pekka puheenjohtaja
  Kemppainen Aila jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Tervo Raili jäsen
  Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja
  Törmänen Anni-Inkeri jäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Pyykkönen Kyllikki varajäsen
  Rusanen Veikko varajäsen
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Ahonen Esa hallintoylilääkäri
  Repo Marjatta sihteeri
  Haataja Minna mh:n edustaja
  Rusanen Satu henkilöstöpäällikkö
  Heikkinen Helena P. hallintoylihoitaja
  Pekkala Terho projektipäällikkö


©