Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.06.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.06.2009 Pykälä 178
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 178
24.06.2009

 

Suomussalmen kehitysvammapalveluiden uudet tilat

 

STLTK § 178

 

Suomussalmen kehitysvammaisten ryhmäkoti Kaiku (6-paikkainen) ja Tähtelä (7-paikkainen) sekä Toimintakeskus Päivälä ovat toimineet Suomusalmen kunnan omistamissa tiloissa Suomussalmen kirkonkylällä. Myös palveluohjaajan, toimistosihteerin ja vammaispalvelupäällikön työtilat ovat olleet Toimintakeskus Päivälän tilojen yhteydessä.

 

Kaikissa näissä tiloissa on todettu kosteus- ja homevaurioita, joiden seurauksena henkilökunnan sairastavuus on lisääntynyt ja on jouduttu etsimään toiminnoille uusia tiloja.

 

Ryhmäkoti Kaiku jouduttiin siirtämään helmikuussa 2009 väliaikaisesti Suomussalmen kunnan omistamiin tiloihin Karhulanvaaralle (ent. oppilasasuntolan tilat). Tiloja jouduttiin remontoimaan, jotta toiminnan siirto oli mahdollista ja ostamaan yöajan hoito, joka oli aikaisemmin hoidettu yhdessä Tähtelän kanssa.

 

Toimintakeskus Päivälän ja palveluohjaajan, toimistosihteerin ja vammaispalvelupäällikön tilat siirrettiin toukokuussa 2008 Karhulanvaaralle väliaikaisiin tiloihin.

 

Ryhmäkoti Tähtelä on toiminut edelleen entisissä tiloissa, koska sopivia väliaikaistiloja ei ole ollut ja vaikeasti kehitysvammaisten asukkaiden siirtäminen lyhyeksi aikaa tilapäistiloihin on hankalaa.

 

Tila-asioita varten on perustettu tilatyöryhmä, jossa on ollut Suomusalmen kunnan edustajia sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymästä teknisen toimen johtaja Pentti Keränen ja vammaispalvelupäällikkö Merja Kallio sekä asukkaiden edustus heidän vanhemmistaan.

 

Uusista tiloista on olemassa kolme vaihtoehtoista tilaratkaisua:

 

1. Ryhmäkoti Tähtelä ja Kaiku sijoitetaan Pitämän kerrostalon F-rappuun, johon saneerataan uudet tilat ja Toimintakeskus Päivälä ja toimistotilat sijoitetaan Siikarannan kurssikeskustiloihin, jotka saneerataan

Tilat 1943 neliötä, vuokrakustannukset 167 769,00 €/v

 

2. Kaikki Suomussalmen kehitysvammapalvelut sijoitetaan Pitämän kerrostaloon, johon saneerataan uudet tilat

Tilat 2146 neliötä, vuokrakustannukset 154 321,20 €/v

 

3. Ryhmäkoti Tähtelä ja Kaiku sijoitetaan Pitämän kerrostalon F-rappuun ja Sirkkala E-rappuun, johon sanerataan uudet tilat ja Toimintakeskus Päivälä ja toimistotilat sijoitetaan Siikarannan kurssikeskustiloihin, jotka saneerataan

Tilat 2196 neliötä, vuokrakustannukset 188 969,76 €/v

 

Toimitiloista päätettäessä on hyvä huomioida asumispalvelujen tarpeen lisäys ja sen vaatimat asuintilat. Tärkeää on myös, että työ- ja päivätoiminnoille saadaan asianmukaiset tilat ja voidaan huomioida mahdollinen asiakaslisäys. Esitetty ensimmäinen ja kolmas vaihtoehto antavat mahdollisuuden edellä mainittujen tilatarpeiden toteuttamiseen. Ne toteuttavat myös hyvin ns. normaaliusperiaatetta, kun kehitysvammaisten asuminen ja työ ovat eri paikoissa.

 

Toista vaihtoehtoa taas puoltaa palvelujen keskittämisellä aikaan saatava henkilöstön käytön mahdollisimman tehokas ja monipuolinen käyttö, lähijohtamisen mahdollisuus Suomussalmen koko kehitysvammahuollon henkilöstölle ja mahdollisuus luoda kehitysvammaisten palvelukeskus, jossa yhteisöllisyyttä vahvistetaan ja kehitetään. Tässä ratkaisussa olisi mahdollista rakentaa Tähtelä ja Kaiku samaan kerrokseen. Myös tässä ratkaisussa on mahdollisuus palvelujen laajentamiseen, mutta se edellyttäisi viereisen kerrostalon osittaista käyttöön ottoa kehitysvammahuollon tarpeisiin. Kuljetuskustannukset ovat halvimmat vaihtoehdossa kaksi, mutta erot eivät ole kovin merkittäviä vaihtoehtojen välillä.

 

Kehitysvammaisten asiakkaiden omaiset ja henkilökunta ovat olleet aktiivisesti mukana tila-asian suunnittelussa. Omaiset näkevät vaihtoehdot 1 ja 3 parempina kuin vaihtoehdon 2, mutta myös kokonaan uutta rakennusta on esitetty. Henkilökunnan käsitykset hajaantuvat eri vaihtoehtojen puolelle.

 

Liitteinä on IVA-vertailu, vuokratilojen vertailutaulukko ja kartoitus asumispaikkojen tarpeesta.

 

Liitteet nro: 4-6

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Suomussalmen kehitysvammahuollon kunnostettavat tilat toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti, koska ratkaisu on taloudellisesti edullisin (vuokrat, matkakustannukset) ja kehitysvammaisten asuin- ja toimintaolosuhteet ovat yhtä hyvät kuin muissakin vaihtoehdoissa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Yrjö Puurunen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14:07-14:23. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys.

 

Asiantuntijana kuultiin sairaalainsinööri Pentti Kerästä, joka oli kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 14:07-14:23.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_____________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 24.06.2009 | Avaa haku

©