Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2009 Pykälä 83Maakuntavaltuusto
§ 83
07.09.2009

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

 

MV § 83
Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi läsnä olevaa maakuntavaltuuston jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat maakuntavaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaisesti samalla tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 

Maakuntavaltuustossa on hyväksytty periaate siitä, että pöytäkirjantarkastus suoritetaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Vesa Kaikkonen ja Aki Karjalainen.

 

Maakuntavaltuusto:

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi maakuntavaltuusto valitsi Vesa Kaikkosen ja Aki Karjalaisen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

©