Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 07.09.2009 Pykälä 90
Maakuntahallitus III
§ 55
31.08.2009
Maakuntavaltuusto
§ 90
07.09.2009

 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU vuodelle 2010 - 2011

 

MH3 § 55

 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmisteluun liittyen on pyydetty 5.6.2009 eri toimijoilta ehdotukset kärkihankkeiksi. Kärkihanke-esityksiä tuli eri toimijoilta yhteensä 63 kpl. Esityksissä EU ja tai valtion rahoitustarpeeksi esitettiin yht. 276,9 milj.€.

 

TOTSU asiaa on käsitelty rahoitusryhmässä. Lisäksi järjestetään julkinen keskustelutilaisuus pe 28.8.2009 klo 9 - 11 hotelli Kajanuksessa. Lisäksi TOTSU -luonnoksesta voi lähettää kommentteja osoitteeseen hankejarahoitus@kainuu.fi viimeistään 4.9.2009 klo 12.00 mennessä.

 

TOTSU -luonnos löytyy osoitteesta http://maakunta.kainuu.fi/totsu

 

MYR:n sihteeristö käsitteli TOTSU -luonnosta kokouksessaan 24.8.2009.

 

Erillinen liite nro 1

 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämisjohtaja Jorma Teittinen, puh. 044 710 0859 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi (hallintolaki 44 §).

 

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus III (MYR) käy keskustelut TOTSU -luonnoksesta ja antaa eväät jatkovalmistelulle.

 

MYR:n kokouksen jälkeen TOTSU -luonnos menee maakuntavaltuustoon 7.9.2009 keskusteltavaksi. Lopullinen käsittely/hyväksyminen TOTSUn osalta on maakuntahallitus III (MYR:ssä) 14.9.2009 ja maakuntavaltuustossa 28.9.2009, jonka jälkeen TOTSU menee TEM:iin.

 

Maakuntahallitus III:

 

Jorma Teittinen esitteli TOTSU:n sisältöä ja käsittelyaikataulua.

 

Asiasta käydyn keskustelun aikana Timo Krogerus esitti, että TOTSU:un lisätään kohtaan 5.1 hanke-esityksenä Nuasjärvi - Oulujärvi välisen kanavan rakentaminen. Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala kannatti Krogeruksen esitystä.

 

Lisäksi Eila Valtanen esitti, että TOTSU:un lisätään kohtaan 1.2 mainintana Juminkeko-säätiön Koppa-hanke. Timo Krogerus ja Anne Lukkari kannattivat Valtasen esitystä.

 

Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi, hän totesi, että koska asiassa on tehty kaksi maakuntajohtajan ehdotuksesta poikkeavaa kannetettua esitystä, on asiassa äänestettävä. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajiksi valitut Pärkkä-Hietala ja Piilma.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että ensiksi äänestetään Timo Krogeruksen esityksestä Nuasjärvi - Oulujärvi kanavan rakentamisen lisäämiseksi TOTSU:un ja äänestysehdotuksena, että ne jotka eivät kannata kanavan rakentamisen lisäämistä TOTSU:un äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat kanavan rakentamisen lisäämistä TOTSU:un äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa kättennostoäänestuksessä annettiin JAA-ääniä 10 kpl ja EI-ääniä 15 kpl sekä Tyhjää äänesti 2 kpl. Maakuntahallitus III (MYR) päätti, että TOTSU:un lisätään hanke-esityksenä Nuasjärvi - Oulujärvi välisen kanavan rakentaminen.

 

Seuraavaksi puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään Eila Valtasen esityksestä Juminkeko-säätiön Koppa-hankkeen lisäämiseksi TOTSU:un ja äänestysehdotuksena, että ne jotka eivät kannata Koppa-hankkeen lisäämistä TOTSU:un äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Koppa-hankkeen lisäämistä TOTSU:un äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetussa kättennostoäänestuksessä annettiin JAA-ääniä 7 kpl ja EI-ääniä 18kpl. Maakuntahallitus III (MYR) päätti, että TOTSU:un lisätään maininta Juminkeko-säätiön Koppa-hankkeesta.

 

Muuten maakuntahallitus III (MYR) hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.

___________

 

MV § 90

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen ehdotuksen.

 

Pöytäkirjantarkastaja Vesa Kaikkonen poistui kokouksesta klo 16.03.

 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjantarkastaja Vesa Kaikkonen on poistunut kokouksesta ja että tästä eteenpäin on valittava uusi pöytäkirjantarkastaja. Seuraavana aakkosjärjestyksessä on Esa Kemppainen.

 

Maakuntavaltuusto valitsi tästä asiasta eteenpäin pöytäkirjantarkastajaksi Esa Kemppaisen.

________

 
Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Pöytäkirja 07.09.2009 | Avaa haku

©