Poistuminen | Toimielimet | Maakuntavaltuusto | Avaa haku

Maakuntavaltuusto
Pöytäkirja 28.09.2009 klo 12.07 - 19.35


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
  100 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  101 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
  102Maakuntaohjelman hyväksyminen vuosille 2009 - 2014
  103Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU ja yhteistyöasiakirja vuodelle 2010 - 2011
  104Kainuun ELYn tulossopimusesitys
  105Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan ELYn tulossopimusesitys
  106 Myöntövaltuuksien siirtäminen TEKESiltä TE-keskuksen työllisyyden ja yrittäjyyden vastuualeen käyttöön
  107Kainuun runkoliikenteen kehittämissuunnitelma
  108 Valtuustoaloite maakunnallisten tykypäivien järjestämiseksi
  109Koulupsykologin työn järjestäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymässä
  110 Valtuustoaloite koko maakunnan vanhuspalveluiden sijaisjärjestelmän vahvistamisesta ja täyttölupamenettelyjärjestelmän yhdenmukaistamisesta sekä yksinkertaistamisesta
  111 Selvitys toimeentulotukihakemusten käsittelytilanteesta Kainuun maakunta -kuntayhtymässä 25.8.2009
  112 Valtuustoaloite: Kokonaisselvityksen tekeminen kolmannen sektorin tuottamista palveluista Kainuussa, niiden laajuudesta ja niihin käytetyn valtion tuen määrästä
  113 Valtuustoaloite: Lukitestaus maksuttomaksi Kainuun lukioiden opiskelijoille
  114 Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

 Osallistuja   Tehtävä
  Säkkinen Timo puheenjohtaja
  Polvinen Osmo I varapuheenjohtaja
  Juntunen Hannu II varapuheenjohtaja
  Enroth Paavo jäsen
  Haataja Minna jäsen
  Hakkarainen Eija jäsen
  Arffman Paavo varajäsen
  Heikkinen Pekka jäsen
  Horto Ilkka jäsen
  Huusko Eero jäsen
  Hyyryläinen Mauno jäsen
  Immonen Kauko jäsen
  Jarva Marisanna jäsen
  Kaikkonen Vesa jäsen
  Karjalainen Aki jäsen
  Karppinen Veli-Matti jäsen
  Kemppainen Aila jäsen
  Kemppainen Esa jäsen
  Kemppainen Heikki jäsen
  Kemppainen Tapani jäsen
  Kettunen Pentti jäsen
  Kilpeläinen Sami jäsen
  Kinnunen Anneli jäsen
  Hyvönen Timo varajäsen
  Korhonen Jouko jäsen
  Korhonen Timo jäsen
  Krogerus Timo jäsen
  Kunnas Karl jäsen
  Kyllönen Jaakko jäsen
  Kyllönen Merja jäsen
  Huttu Lauri varajäsen
  Leppänen Olli jäsen
  Lukkari Anne jäsen
  Matero Vuokko jäsen
  Heikkinen Heikki varajäsen
  Moilanen Tuulikki jäsen
  Myllylä Raili jäsen
  Niemelä Paavo jäsen
  Nikulainen Kari jäsen
  Niskanen Marko jäsen
  Oikarinen Markku jäsen
  Kiljunen Ella varajäsen
  Okkonen Arto jäsen
  Piirainen Mauri jäsen
  Piirainen Raimo jäsen
  Puurunen Yrjö jäsen
  Kyllönen Toivo varajäsen
  Pääkkönen Matti jäsen
  Rissanen Maija jäsen
  Ronkainen Tauno jäsen
  Rossi-Määttä Tuula jäsen
  Rusanen Veikko jäsen
  Lämpsä Jouni varajäsen
  Huusko Vesa varajäsen
  Sankilampi Jaana jäsen
  Sarparanta Tiina jäsen
  Seppänen Juhani jäsen
  Sirkeinen Unto jäsen
  Immonen Heikki varajäsen
  Sorvari Yrjö jäsen
  Suutari Eero jäsen
  Kanniainen Mikko varajäsen
  Kela Antti varajäsen
  Väisänen Sanni jäsen
  Anttonen Tauno Vaalan kunnan edustaja
  Huotari Reino Vaalan kunnan edustaja
  Huttu Lauri Mh I jäsen
  Pärkkä-Hietala Leena-Kaisa Vaalan edustaja mh:ssa
  Piilma Pauli Mh II jäsen
  Pääkkönen Kari Mh II jäsen
  Räinä Matti Mh II jäsen
  Tolonen Jorma Mh II jäsen
  Yliniemi Kalevi sihteeri
  Jokelainen Alpo maakuntajohtaja
  Pääkkönen Tuomo sosiaali- ja terveysjohtaja
  Teittinen Jorma kehittämisjohtaja
  Tolonen Asta talousjohtaja
  Tuominen Anssi koulutustoimialajohtaja
  Haataja Jyrki suunnittelija


©