Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2009 Pykälä 308
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 308
18.11.2009

 

Päivystyksen lääkäripalveluiden hankinta

 

STLTK § 308

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hankintatoimisto on pyytänyt tarjouksia perusterveydenhuollon päivystystoiminnasta (virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys) sekä erikoissairaanhoidon päivystystoiminnasta ajalle 2.1.2010-31.12.2010 ja optio vuodelle 2011.

 

Pyydetyt palvelut:

- perusterveydenhuollon päivystystoiminta:

- virka-aika,

- arki-ilta,

- viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys

- erikoissairaanhoidon päivystystoiminta

 

Valinta tehtiin kokonaisedullisuuden pohjalta, johon vaikuttivat seuraavat arviointikriteerit:

- tarjoushinta, maksimi 80 pistettä

- laatutekijät, maksimi 20 pistettä

 

Osatarjoukset hyväksyttiin.

 

Hankinnassa noudatettiin lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja asetusta julkisista hankinnoista (614/2007). Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon, joten hankinnasta on ilmoitettu www.hankintailmoitukset.fi -sivuilla 14.10.2009. Tarjouspyyntö on liitteenä.

 

Liite nro: 3

 

Tarjouksensa määräaikaan mennessä ovat jättäneet:

- Med Group Oy

- Attendo MedOne Oy

- Coronaria Hoitoketju Oy

- Mediverkko Oy

 

Lautakunnalle jaetaan erillisliitteenä hankintaprosessiin liittyvää oheismateriaalia.

 

Erillisliite nro: 2

 

Asia esitellään tarkemmin ja hankintapäätösesitys tehdään lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja hankintapäällikkö Laila Härkönen puh. 08 6156 2076 044 270 4728 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystyksen sekä erikoissairaanhoidon päivystyksen lääkäripalvelut hankintaan seuraavasti:

 

Kohta 1. Perusterveydenhuollon päivystystoiminta – virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys
 
 
Toimipiste
Toimittaja
 
 
pisteet
hinta/h
1 A
Kaks
Attendo MedOne
 
95
75,50
1 B
Kaks
Attendo MedOne
 
95
89,00
1 C
Kaks
Attendo MedOne
 
95
85,50
1 D
Kaks
Attendo MedOne
 
95
89,00
1 E
Kuhmo
Coronaria Oy
 
93
88,00
1 F
Suomussalmi
Attendo MedOne
 
93,9
97,30
 
 
 
 
 
Kohta 2. Erikoissairaanhoidon päivystys
Toimipiste
 
 
 
 
2 A
Kaks
Coronaria Oy
 
93
96,00
2 B
Kaks
Coronaria Oy
 
93
115,00

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä ja terveysjohtaja Mauno Saarta, jotka olivat läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 11:59-12:08.

 

Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 12:09-12:16

_________

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

©