Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2009 Pykälä 310Maakuntavaltuusto
§ 65
18.05.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 310
18.11.2009

 

Valtuustoaloite: Terveysauto-kokeilupilotti Kuhmoon yhdessä SPR:n kanssa

 

436/18/180/2009

 

MV § 65

 

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Raimo Piiraisen esittämä ja 13 valtuutetun allekirjoittama (Piirainen Raimo, Horto Ilkka, Rossi-Määttä Tuula, Oikarinen Markku, Kiljunen Ella, Krogerus Timo, Väisänen Sanni, Juntunen Hannu, Kyllönen Jaakko, Piirainen Mauri, Kyllönen Merja, Haataja Minna ja Kunnas Karl) seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

 

"Kainuun maakuntahallinnon valmistelun sekä sen reilun neljän vuoden toiminnan aikana on tullut usein esille, toimintojen kehittäminen ja uusien toimintamallien etsiminen eri toimijoiden kanssa.

 

Tietyn tyyppisten lähipalveluiden tärkeys on noussut esille terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestämisessä. Esimerkiksi laboratorionäytteet yleensä sekä verenpaineenmittaus, reseptien uusimiseen liittyvä toiminta, koetaan Kainuun harvaanasutulla seudulla tärkeäksi palveluksi varsinkin ikäihmisten näkökulmasta. Pitkät matkat ja huonot kulkuyhteydet heikentävät ikäihmisten terveyspalveluiden saatavuutta.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että perustetaan kokeilupilotti Kuhmon kunnan alueella yhdessä SPR:n toimijoiden kanssa. Kuhmoon kuulu viisi isompaa kyläkeskittymää. Terveysautolle olisi jokaiselle arkipäivälle oma kyläkeskusvuoronsa, jossa ihmiset voisivat käydä näytteet otattamassa tai jättämässä tutkittavaksi. Erikoisvarusteltuauto mahdollistaisi tämän kaltaisen toiminnan, joka voisi toimia edellä mainitun kaltaisissa tehtävissä. SPR:n vastuulla olisi auton käyttöön liittyvät vastuut ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä palkkaisi autoon kansanterveyshoitajan, joka vastaisi terveydenhoitoon liittyvien palveluiden hoitamisesta."

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

_________

 

STLTK § 310

 

Valtuustoaloitteena (436/18/180/2009) on esitetty Terveysauto -kokeilupilottia Kuhmoon yhdessä SPR:n kanssa. Aloitteen pohjalta on valmistunut Jyrki Pursiaisen toimittama selvitystyö "Liikkuvat sosiaali- ja terveyspalvelut" yhteistyössä Kuopion yliopiston Terveyshallinnon ja -talouden laitoksen kanssa. Selvitystyössä on koottu laaja katsaus Suomessa aiemmin käytetyistä terveysautopalveluista.

 

Terveysauto-kokeilupilottia on esitetty kolmen (3) vuoden kestoisena siten, että Kainuun maakunta -kuntayhtymän tulisi osoittaa tehtävään kansanterveyshoitajan työpanos. Kansanterveyshoitajien työajan käyttöä Kuhmossa ohjaa vuoden 2011 loppuun saakka Hoitoketju Oy:n kanssa tehty sopimus, joka samalla rajoittaa uuden kokeilun aloittamista.

 

Terveysautopalvelu vaatisi toimiakseen potilastietojärjestelmään tehokasta ja tietoturvallista mobiiliyhteyttä, jollaista lähivuosien aikana Kainuussa ei ole käytettävissä. Ellei potilastietojärjestelmään ole toimivaa yhteyttä, aikaisemmat potilastiedot eivät ole käytettävissä, eikä myöskään uusia käyntitietoja voida päivittää järjestelmään. Kainuun maakunta -kuntayhtymän potilas- ja asiakastietojärjestelmä on tarkoitus uudistaa 2011-2012 mennessä, jolloin myös mobiiliyhteyksien käyttömahdollisuus ratkaistaan. Samalla on tarkoitus saattaa käyttöön kansalliset sähköiset terveyspalvelut (eResepti, eArkisto ja eKatselu), jotka tulevat tukemaan potilaiden lähipalveluja ja omahoitoa.

 

Laboratoriopalveluja on tarkoituksenmukaista muuttaa liikkuviksi vain hyvin rajatusti, koska tutkimusten laatu alentuu monista tekijöistä johtuen samalla kun kustannukset nousevat (varsinkin ns. pikamittareilla).

 

Tällä hetkellä Kainuun maakunta -kuntayhtymän käytössä on useita leasing -autoja, joiden avulla tehdään päivittäin kotipalvelua, muuta lähipalvelua ja palvelujen kehittämistä. Lisäksi KASTE- ja RAMPE -hankkeissa kehitetään yleislääketieteen uutta toimintamallia (chronic care model), jolla pyritään vastaamaan valtuustoaloitteessa esitettyihin tavoitteisiin.

 

Lisätietoja asiasta antavat terveysjohtaja terveysjohtaja Mauno Saari puh. 08 6156 2000, 044 797 0200 ja hallintoylilääkäri Esa Ahonen, puh. 08 6156 2021, 0500 686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) antaa edellä olevan selvityksen maakuntavaltuustolle vastauksena Raimo Piiraisen esittämään ja 13 valtuutetun allekirjoittamaan Terveysauto-kokeilupilotti Kuhmoon yhdessä SPR:n kanssa -aloitteeseen

 

2) kirjata terveysautoa koskevan valtuustoaloitteen tiedoksi myöhemmin tapahtuvaa palvelujen kehittämistä varten ja

 

3) että terveysauton edellyttämät tietojärjestelmävaatimukset otetaan huomioon uuden potilas- ja asiakastietojärjestelmän suunnittelussa siinä määrin kuin se on mahdollista.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.11.2009 | Avaa haku

©