Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 25.11.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.11.2009 Pykälä 334Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 334
25.11.2009

 

Ylä-Kainuun toimitilojen saneeraus

 

STLTK § 334

 

Ylä-Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Erityisen voimakas muutos on perhepalveluiden alueella, jossa perhekeskus -toimintaa käynnistetään. Vanhuspalveluissa toiminta on nykyisellään vielä liian laitospainotteista ja tämän takia laitospaikkoja on vähennettävä sekä avotoimintaa kehitettävä. Terveyden- ja sairaudenhoidon alueella akuuttivuodeosastotoiminta ja siihen läheisesti liittyvä aktiivinen kuntoutus keskitetään Suomussalmelle ja tämä aiheuttaa lisärakentamistarvetta. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tilakysymys on ollut Suomussalmella ongelmallinen ja tämä tulee ratkaista.

 

Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksienhoidon käyttämissä tiloissa on lisäksi tapahtunut vesivahinko, joka pakottaa remonttiin. Suomussalmen kunnalla on tarvetta järjestellä uudelleen ruokahuoltoa ja tämä aiheuttaa toiminnallisia muutoksia ja niihin liittyviä saneeraustarpeita Suomussalmen terveysasemalle.

 

Nämä mainitut seikat heijastuvat myös työterveyshuollon, vastaanoton ja päivystyksen, suun terveydenhuollon ja fysioterapian toiminta- ja tilatarpeisiin.

 

Toimintojen muutosten aiheuttamien tilatarpeiden suunnittelua varten on sosiaali- ja terveyslautakunta yhdessä Suomussalmen kunnan kanssa asettanut työryhmän.

 

Työryhmän suunnittelutyön tämänhetkinen vaihe esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osaltaan alustavan kokonaissuunnitelman aikataulutuksineen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan estyneenä ollessa esittelijänä toimi vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen.

 

Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi sekä päättää ottaa asian uudelleen käsittelyyn koko Ylä-Kainuun tulevan toiminnan ja sen edellyttämän tilatarpeen huomioivien liiteasiakirjojen valmistumisen jälkeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 25.11.2009 | Avaa haku

©