Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 348Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 348
16.12.2009

 

Kansanterveyslain 22 §:n mukaisten ja muiden palveluiden vuoden 2010 korvauslaskelmat

 

STLTK § 348

 

Kansanterveyslain 22 §:n mukaan, jos terveyskeskuksen sairaansijalla on hoidettavana potilas, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on sen terveyskeskuksen, jota potilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää, korvattava potilaan sairaanhoito, jollei muuta ole sovittu. Sama koskee tällaisen kunnan asukkaalle annettua kiireellistä avosairaanhoitoa sekä kiireellistä hammashoitoa.

 

Edellä 1 momentissa mainittu korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Korvauksesta vähennetään hoidosta suoritettu asiakasmaksu ja muut toimintatulot.

 

Toimialan taloushallinnossa on laadittu kansanterveyslain 22 §:n mukaisista sekä maakunnan yksiköissä annetuista muista palveluista perittävistä korvauksista yhteenveto. Korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden/potilaiden kotikunnilta lukuun ottamatta Kainuun maakunta -kuntayhtymään kuuluvia kuntia.

 

KORVAUSLASKELMAT YHTEENVETO V:NA 2005- 2006-2007-2008-2009-2010
 
 
 
Korvauslaji
Hoitopv
/käyntihinta
2006
Hoitopv/
käyntihinta 2007
Hoitopv/tunti-/
käyntihinta 2008
Hoitopv/tunti-/
käyntihinta 2009
Hoitopv/tunti-/
käyntihinta 2010
Hoivapalvelujen laitoshoidon korvaus
91,90
103,30
128,00
133,30
133,00
Hoivapalvelujen laitoshoidon täyskorvaus
109,70
122,20
148,50
155,50
163,60
Tulliniemen vanhainkodin korvaus
82,60
84,60
106,80
114,30
102,70
Tulliniemen vanhainkodin täyskorvaus
105,00
104,90
128,00
138,80
135,90
Tervakartanon lyhytaikaishoito korvaus
 
 
 
130,40
127,20
Tervakartanon lyhytaikaishoito täyskorvaus
 
 
 
162,00
165,20
Kotihoidon käynti
18,00
15,70
25,15
25,85
27,95
Kotihoidon tuntihinta
 
 
 
41,50
42,40
Suun terveydenhuollon korvaus
71,00
76,50
81,80
86,30
97,00
Suun terveydenhuollon täyskorvaus
90,70
97,70
103,00
109,70
123,90
Akuutin sairaalatoiminnan korvaus
142,70
140,00
158,80
161,20
153,70
Akuutin sairaalatoiminnan täyskorvaus
163,90
161,50
181,90
185,40
178,30
Kuntoutussairaalatoiminnan korvaus
 
 
 
174,60
186,30
Kuntoutussairaalatoiminnan täyskorvaus
 
 
 
196,70
209,20
Lääkärin vastaanotto- sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan käynnin korvaus
121,90
124,00
123,70
123,70
131,50
Lääkärin vastaanotto- sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan käynnin täyskorvaus
130,20
132,50
131,50
131,20
140,30
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan vastaanottokäynnin korvaus
61,00
62,00
61,80
61,90
65,70
Sairaanhoitajan/Terveydenhoitajan vastaanottokäynnin täyskorvaus
65,00
66,30
65,70
65,60
70,20
Fysioterapian korvaus
95,00
69,60
89,20
88,20
92,90
Fysioterapian täyskorvaus
97,20
71,30
91,10
90,30
95,10
Erityisterapiat (puhe-, toiminta- ja ravitsemusterapia)
76,20
97,10
81,80
89,20
80,40
Perhetyön TUNTIkorvaus
 
26,00
33,60
38,30
40,40
Perheneuvolan käyntihinta
 
 
162,00
183,10
190,00
Salmijärven lastensuojeluyksikkö
 
 
 
173,60
189,10

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©