Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 353
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 353
16.12.2009

 

Kainuulaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

 

STLTK § 353

 

Valtiovalta on pyrkinyt vaikuttamaan kuntien toimintaan lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen antamalla erilaisia ohjeita, suosituksia ja säännöksiä ja ohjaamalla rahoitusta erilaisiin lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon henkilöstöstä on annettu mitoitussuositukset. Lastensuojelun henkilöstön mitoitussuositukset ovat parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa. Uudella nuorisolailla (2006, 4§) ja lastensuojelulailla (2007, 12§) valtiovalta pyrkii saamaan kuntien toimintaan enemmän mm. suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja laaja-alaisuutta velvoittaen kunnat laatimaan suunnitelmia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

Kainuuseen on valmistumassa kuntien yhteinen nuorisolain mukainen Kainuun lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2009-2011. Ohjelma on yleisellä tasolla oleva suunnitelma, jonka pohjalta jokainen kunta voinee tehdä omaan kuntaansa soveltuvaan yksityiskohtaisemman version. Ohjelma painottuu lasten ja nuorten elinoloihin, joskin siinä sivutaan myös palvelujärjestelmää erityisesti kuntien nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja sekä lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta, jotka ovat ohjelmassa keskeisesti esillä.

 

Sen lisäksi Kainuun maakunta -kuntaythymän perhepavelut yhdessä kuntien sivistystoimien kanssa ovat tehneet liitteenä olevan lastensuojelulain mukaisen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009-2013, joka jatkossa on laadittava ja tarkistettava vähintään kerran valtuustokauden aikana. Suunnitelma on strateginen ja konkreettinen toimintaohjelma, jonka tulee arvopohjan, vision sekä konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi, sisältää tiedot:

 

1. lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta

2. lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista

3. lastensuojelun tarpeesta kunnassa

4. lastensuojeluun varattavista voimavaroista

5. lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta

lastensuojelun palvelujärjestelmästä

6. yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien

yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä

7. suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta

 

Yllämainitut suunnitelmat ovat periaatteiltaan ja tavoitteiltaan linjassa toistensa kanssa.

 

Liite nro: 5

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) hyväksyy liitteen mukaisen Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaluonnoksen vuosille 2009-2013

 

2) päättää lähettää suunnitelmaluonnoksen lausuntokierrokselle kuntiin, järjestöille ja seurakunnille sekä

 

3) päättää, että lopullinen suunnitelma tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi maaliskuun aikana.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, joka oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 10:47-11:29.

 

Hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaluonnokseen vuosille 2009-2013 tehdään keskustelun kuluessa esiin tuodut korjaukset ja täydennykset.

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©