Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 354Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 354
16.12.2009

 

Suomussalmen kehitysvammapalveluiden uudet tilat (vammaispalvelukeskus)

 

STLTK § 354

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 24.06.2009 (§ 178), että kaikki Suomussalmen kehitysvammapalvelut sijoitetaan Pitämän kerrostaloon, johon saneerataan tilat ryhmäkodeille Tähtelä, Kaiku ja Sirkkala sekä Toimintakeskus Päivälälle. Tuolloin arkkitehdin laatimien alustavien tilakaavioiden pohjalta saneerattavien tilojen määrä oli 2.146 k-m2 ja arvioidut vuokrakustannukset 154.321,20 €/v.

 

Vammaispalvelukeskuksen varsinainen suunnittelu alkoi heinäkuussa 2009. Kaikkien yksiköiden henkilökunta ja kehitysvammaisten asiakkaiden omaisten edustajat ovat olleet alusta alkaen erittäin aktiivisesti mukana tilojen suunnittelussa. Lopullisissa suunnitelmissa tilojen kokonaismäärä on yhteensä 2.428 k-m2 ja arvioidut vuokrakustannukset 192.875 €/v. Vuosivuokra tarkentuu myöhemmin urakoiden kilpailuttamisen ja avustuspäätöksen (ARA) jälkeen pääomavuokran osalta ja kulutustietojen (lämpö, sähkö ja vesi) mukaisesti ylläpitovuokran osalta.

 

Suomussalmen kunta on laatinut pääomavuokralaskelman noin 2,2 milj. euron kustannusarvion ja noin 0,4 milj. euron avustusten pohjalta. Poistoaika on 30 vuotta ja korko 1,704 %. Ylläpitovuokra on laskettu vuokrataloyhtiön käyttömenojen pohjalta sisältäen jäljellä olevan lainapääoman kulut.

 

Syitä tilamäärän ja kustannusten (vuosivuokran) kasvuun:

- Tiloihin tarvitaan huomattavasti enemmän rakenteellisia ja mitoituksellisia muutoksia (käyttäjien toivomukset ja vaatimukset)

- Tilojen varustus ja varustelu on lisääntynyt suunnittelun edetessä

- Palo- ja pelastustekniikka aiheuttaa lisäkustannuksia (lisäparvekkeet ja poistumisporras)

- Myös Sirkkalan tiloihin tarvitaan muutoksia

- Tarvitaan lisätilaa ulkopuolelle (varastot) ja katos koko etusivulle

 

Hankkeen toteutusaikataulu:

- Purkutyöt ovat pääosin tehty

- Suomussalmen kunta päättää urakoitsijoista 14.01.2010

- Rakennustyöt alkavat tammikuussa 2010

- Kohde valmistuu syyskuun 2010 loppuun mennessä

- Turvallisuusasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota

 

Lisätietoja antavat sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vammaispalvelukeskuksen suunnitelman ja kustannukset sekä sitoutuu vuokraamaan tilat ja valtuuttaa Tuomo Pääkkösen allekirjoittamaan tiloista laadittavan vuokrasopimuksen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Yrjö Puurunen ilmoitti esteellisyytenensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi 11.33-11:44. Esteellisyysperusteena on osallisuusjääviys.

 

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin perhepalvelupäällikkö Liisa Horttanaa, hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 11:33-11:43.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti, että tämä pykälä tarkistetaan tässä kokouksessa.

___________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©