Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 355
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 355
16.12.2009

 

Risto-kodin vuokraaminen Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistykseltä kehitysvammaisten asuinyksiköksi

 

STLTK § 355

 

Vuolijoen vanhustenkotiyhdistys ry on jättänyt tarjouksen Vuolijoella sijaitsevan tyhjillään olevan Risto-kodin vuokraamisesta kehitysvammaisten asuinyksiköksi.

 

Risto-kodin tilat ovat 381,50 neliötä ja muodostuvat yhteisistä tiloista ja kahdeksasta asukashuoneesta sekä yhdestä asunnosta. Asukashuoneet ovat 22 m2, ja niihin jokaiseen sisältyy inva-varustettu WC/kylpyhuonetila. Tilat vastaavat hyvin asumisvaatimuksia.

 

Tiloihin on tehty kuntotarkastus 02.10.2009. Tarkastuksessa havaittiin muutama pieni pintavika. Korjaus- ja kunnostustarpeet on esitetty raportissa huonekohtaisesti. Rakennuksen yleiskunto on raportin mukaan hyvä.

 

Ryhmäkodista puuttuu automaattinen sammutuslaitteisto ja automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, jotka tulee rakentaa ko. tiloihin (Kainuun pelastuslaitoksen ennakkolausunto 01.12.2009). Muita muutostöitä tulee olemaan yhden väliseinän purku sekä jää- ja viileäkaapin sekä pyykinpesukoneen hankinta.

 

Kehitysvammaisten asumiskartoituksen mukaan (päivitetty 10.11.2009) yövalvotun asumispalvelujen tarve tulee olemaan 2012 vuoteen mennessä 13 henkilöllä ja ei-yövalvotun asumispalvelujen tarve 17 henkilöllä.

 

Risto-kotiin on suunniteltu perustettavaksi yövalvottu asuinyksikkö, johon asukkaat tulevat Kuusanmäen laitoshoidosta, Kajaanin seudulta ja mahdollisesti yksi ostopalveluista. Kaikki ko. henkilöt tarvitsevat yövalvonnan.

 

Alun perin suunniteltiin ei-yövalvotun yksikön perustamista, mutta Risto-kodin sijainti huomioon ottaen todettiin, että koti tulisi olemaan sopivin keski-ikäisille ja vanhemmille henkilöille, jotka eivät tule pärjäämään ilman yöllä läsnä olevaa henkilöä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on suunnittelemassa Kajaaniin 12 hengelle tarkoitettua palvelukotia, joka tulisi vastaamaan nuorten kehitysvammaisten asuntojen tarpeeseen. Hanke tulisi ajoittumaan vuodelle 2011.

 

Toimintakustannukset tulevat olemaan n. 430 000 euroa vuodessa, henkilöstömäärä yhdeksän ohjaaja. Koska vuoden 2010 talousarvioon on varattu vain 300 000 euron määräraha, toiminta voidaan aloittaa aikaisintaan 01.04.2010.

 

Vuolijoen Vanhustenkotiyhdistys ry:ltä 9.12.2009 saadun tarjouksen mukaan Risto-Kodin vuokra olisi 12,00 €/m2, kk eli 4 578,00 €/kk. Vuokrassa on huomioitu automaattisen sammutuslaitteiston ja paloilmoittimen rakentaminen sekä tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. Vuokraan sisältyy myös siivous, jonka osuus vuokrasta on 1,17 €/m2/kk.

 

Vuokratarjous, tilojen kuntotarkastus ja Kainuun pelastuslaitoksen ennakkolausunto ovat liitteinä.

 

Liitteet nro: 6 - 8

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vuokraa Vuolijoen vanhustenkotiyhdistykseltä Risto-kodin tilat kehitysvammaisten asuinyksiköksi 01.04.2010 alkaen edellyttäen, että em. lisävarusteet sekä korjaus- ja muutostyöt tehdään tuohon mennessä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta vuokraa Vuolijoen vanhustenkotiyhdistykseltä Risto-kodin tilat kehitysvammaisten asuinyksiköksi 01.04.2010 alkaen edellyttäen, että em. lisävarusteet sekä korjaus- ja muutostyöt tehdään tuohon mennessä. Lisäksi lautakunta edellyttää, että kosteus- mikrobi- ja asbestitarkastukset on tehtävä ennen vuokrakauden alkua.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän täydennetyn päätösehdotuksen.

_________

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©