Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 357Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 357
16.12.2009

 

Kuntalaisaloite: Lääkäri toisen asteen kouluterveydenhuoltoon

 

1011/18/180/2009

 

STLTK § 357

 

Katri Tirkkonen Kajaanin lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana ja Kainuun Maakunnallisen Nuorisovaltuusto MaNu:n edustajana sekä Antti-Tapio Kokko, Ella Haataja, Titta Majahalme, Matti Kantola ja Isa Tolonen ovat allekirjoittaneet 23.11.2009 seuraavan sisältöisen kuntalaisaloitteen:

 

"Asia: Lääkäri toisen asteen kouluterveydenhuoltoon

 

Toisen asteen kouluterveydenhuollosta vastaavaan Vitaliin tarvitaan lääkäri, jonka palvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä päiväsaikaan. Nuoret elävät lukion ja ammattikoulun aikana vaihetta, jossa ajankohtaisia asioita ovat esimerkiksi ehkäisypillereiden ja ajokortin hankkiminen. Molemmissa tarvitaan lääkäriä ja asioiden hoitoa helpottaisi huomattavasti, jos ne hoituisivat kouluterveydenhuollon kautta. Kyseinen asia on noussut esille Kajaanin lukion oppilaskunnan hallituksen ja Kajactionin kokoontumisessa ja yhdessä tuumin ehdotamme, että mahdollista ratkaisua kysymykselle alettaisiin miettiä."

 

Kainuussa koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty seudullisesti. Kainuu on jaettu kolmeen seutuun: Seutu I (Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi) ja Seutu II (Sotkamo, Kuhmo) sekä Seutu III (Hyrynsalmi, Suomussalmi, Puolanka). Seuduilla II ja III on riittävästi lääkärityövoimaa yllä mainittujen tehtävien hoitamiseksi, mutta seutu I:llä on pula riittävistä lääkäriresursseista. Tämänhetkisen tiedon mukaan seudulla I ensi vuoden alusta lääkärityövoimaa 1,5+2 työpäivää/viikko huolehtimaan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta. Yksi lääkäri lisäksi huolehtii äitiysneuvolan työstä seudulla I ja yksi lääkäri naistentauteihin liittyvistä kysymyksistä kaikilla kolmella seudulla. Ehkäisyneuvolan lääkäripalveluja on pystytty lokakuun alusta alkaen antamaan hyvin, mutta mm. nuorten mielenterveyden häiriöihin ei ole riittävästi pystytty puuttumaan nuorisopsykologin resurssien niukkuuden vuoksi.

 

Opiskelijoiden aloite on aiheellinen. Paitsi heidän mainitsemiaan asioita myös uusi neuvolaa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskeva asetus velvoittaa lääkärintarkastuksen suorittamiseen kerran toisen asteen opintojen aikana. Tähän voidaan pojilla liittää kutsuntatarkastukseen kuuluva ennakkoterveystarkastus. Lisäksi on tarvetta tehdä joidenkin opiskelijoiden ammattiin sopivuuden selvittelyt opiskelun aikana. Kaikki opiskelijat eivät ole täysin terveitä, vaan heillä voi olla pitkäaikaissairauksia, jotka vaativat kontrolleja.

Perhepalvelujen toimintasuunnitelmassa on kahden uuden lääkärivakanssin perustaminen v. 2010 neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Lääkäreitä on yritetty rekrytoida toistuvasti kuluneen vuoden aikana. 4.12.2009 ilmestyneessä Lääkärilehdessä etsitään jälleen kolmea neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä seudulle I. Noin kaksi kuukautta sitten vastaava hakemus ei tuottanut yhtään hakemusta. Lääkärien saatavuus on siis huonoa myös perhepalvelujen tulosalueella.

 

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, puh. 08 6155 4242, 044 750 2424 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 

1) antaa edellä olevan selvityksen vastauksena 23.11.2009 saapuneeseen Lääkäri toisen asteen kouluterveydenhuoltoon -kuntalaisaloitteeseen ja

 

2) saattaa asian tiedoksi maakuntahallitukselle.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©