Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 358Maakuntavaltuusto
§ 114
28.09.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 297
04.11.2009
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 358
16.12.2009

 

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

 

833/18/180/2009

 

MV § 114

 

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Karl Kunnaksen esittämä seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

 

"Maakuntahallitus valmistelee esityksen kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi vastaamaan lakimuutoksen tuomia lisätarpeita."

 

Maakuntavaltuusto:

 

Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti maakuntavaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen maakuntahallituksen valmisteltavaksi.

________

 

STLTK § 297

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

1) merkitsee tiedoksi Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen -valtuustoaloitteen ja

 

2) saattaa asian virkamiesvalmisteluun.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

STLTK § 358

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 4.11.2009 merkinnyt tiedoksi valtuutettu Karl Kunnaksen seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: "Maakuntahallitus valmistelee esityksen kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi vastaamaan lakimuutoksen tuomia lisätarpeita". Lautakunta on myös saattanut asian virkamiesvalmisteluun.

 

Maakunnassa käynnistyi kuluvan vuoden alussa nelivuotinen Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Kainuussa. Hankkeessa ovat sen ensimmäisenä vuotena olleet mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja siihen kuuluvat kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Puolanka tulee mukaan ensi vuoden alusta. Hankkeella on laajennettu tuntuvasti siihen saakka melko vähäistä kuntouttavaa työtoimintaa ja haettu yhtäläistä toimintamallia koko maakunnan alueelle. Kuntouttavan työtoiminnan hankkeessa työskentelee 10,5 ohjaajaa ja projektipäällikkö. Asiakasmäärä oli lokakuun 2009 lopussa 107 henkilöä ja se voi kasvaa enimmillään 165 henkilöön nykyisellä ohjaajamäärällä.

 

Ensi vuoden alusta tulee voimaan lain muutos, jolla kuntouttava työtoiminta tulee velvoittavaksi nykyisten alle 25-vuotiaiden aikuisten lisäksi myös 25 vuotta täyttäneille. Tähän lain muutokseen valtuustoaloitteessa viitataan. On vaikea tarkkaan arvioida, kuinka paljon muutos tulee lisäämään kuntouttavan työtoiminnan tarvetta, koska suuri osa 25 vuotta täyttäneistä on jo nyt toiminnan piirissä. Joka tapauksessa nykyisillä voimavaroilla ei tulevaa asiakasmäärän kasvua pystytä hoitamaan. Ongelma korostuu erityisesti Kajaanissa. Parhaillaan Kajaanissa pohditaan ns. matalan kynnyksen pajatoiminnan käynnistämistä, jolloin asiakasmäärää voisi kasvaa nykyisestä 40 henkilöstä 100 - 120 henkilöön.

 

Kokonaisvarvio (talous, vaikuttavuus, asiakastyytyväisyys) työtoiminnan ensimmäisestä vuodesta tehdään alkuvuodesta 2010. Arviointi tulosten perusteella tehdään jatkosuunnitelma, jossa huomioidaan myös lainsäädännön muutokset.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä olevan selvityksen maakuntavaltuustolle vastauksena valtuutettu Karl Kunnaksen esittämään Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen -valtuustoaloitteeseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan siten, että lautakunta päättää, että asiaan palataan siinä vaiheessa kun ensimmäisen vuoden kokemuksista on selvitys valmistunut. Selvitys pyritään saamaan kesäkuun valtuustoon.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveysjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:03-12:18.

__________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©