Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 365
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 365
16.12.2009

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 365

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 16.7.2008 §182 edellisen kerran Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut.

 

Hoitokodit ovat avohoidon yksikköjä, joissa asukkaat ovat vuokrasuhteessa ja maksavat tarvitsemansa palvelut itse. Hoitokodeissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen ja asiakas saa Kelan maksamat etuudet; asumistuen, hoitotuen ja korvaukset lääkkeistä yms. hoidosta. Hoitokodin asukkaalle tehdään hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelma, jossa määritellään hänen tarvitsemansa hoito- ja hoivapalvelut.

 

Asukkaat sijoittuvat hoitokoteihin moniammatillisen työryhmän (SAS-ryhmä) arvioinnin ja suosituksen perusteella. Asiakkaan palvelujen tarvetta arvioitaessa huomioidaan hänen toimintakyky, asumismuodon tarkoituksenmukaisuus sekä asiakkaan/omaisen toive.

 

Maakunta -kuntayhtymän hoitokotien ja yksityisissä palvelukodeissa olevien maakunnan asiakkaiden palvelumaksujen laatimisessa on lähdetty siitä, että maksut ovat kainuulaisille yhdenmukaiset riippumatta heidän asuinpaikastaan.

 

Lisätietoja asiasta antavatvanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy seuraavat hoitokodeissa perittävät maksut ja maksujen määräytymisperusteet 1.1.2010 alkaen.

 

Palvelu- ja hoitomaksuna

 

Asiakkailta peritään asiakasmaksulain mukainen jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta perittävä korvaus.

 

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

 

Henkilömäärä
Tuloraja €/kk
Maksuprosentti
1
520
35 %
2
959
22 %

 

henkilöitä
tuloraja
< 5 h
5 > 10 h
10 > 20 h
20 > 30 h
yli 30 h
1
520
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
2
959
13 %
17 %
19 %
21 %
22 %

 

 

Tukipalvelumaksut:

 

Ateriapalvelut:

 

Hoitokotien ateriapalveluista peritään tuotantokustannusten mukaiset hinnat, jotka yhteisistä ateriapalvelukäytännöistä ja ateriasisältöjen yhtenäistämsiestä huolimatta vaihtelevat. Palveluntuottajien eli kuntien maksut kuntayhtymältä hoitokotien ateriapalveluista vaihtelevat varsin suuresti eri yksiköittäin. Tämä näkyy käytännössä suoraan myös asiakkailta perittävissä asiakasmaksuissa, joiden vaihteluväli on tällä hetkellä 300 eurosta 459 euroon kuukaudessa riippuen siitä, missä hoidokodissa asiakas asuu.

 

Jotta asiakkaat ovat tasavertaisessa asemassa ko. maksun osalta koko Kainuun alueella riippumatta heidän asuinpaikasta, on tarkoituksenmukaista käynnistää asukkailta perittävien maksujen yhdenmukaistaminen. Koska nykyiset hintojen erot ovat suuret, muutos joudutaan tekemään nykyisten asiakkaiden kohdalla vähitellen eli se porrastetaan vuosille 2010-2011. Näin siksi, että hintojen tarkistuksesta aiheutuva muutos ei muodostuisi kenenkään kohdalla kohtuuttomaksi.

 

Yhtenäinen uusi ateriapalvelumaksu on vähintään 420 euroa kuukaudessa 1.1.2010 alkaen.

 

Uudet maksut astuvat voimaan 1.1.2010 kuitenkin siten, että nykyisten asiakkaiden osalta maksut astuvat voimaan 1.2.2010. Hoitokotiyksiköt ohjeistetaan muutoksen osalta erikseen.

 

Tuotantokustannusten mukaiset hinnat (tuottaja muu kuin sosiaali- ja terveystoimi, hinnasto liitteenä)

 

Liite nro: 9

 

Asiointipalvelu ja saattajapalvelu hoitokodin ulkopuolella 7 €/kerta (5 €/kerta).

Siivous: vähintään 40 €/kk(34 €/kk)

Vaatehuoltopalvelu: 40 €/kk

Liinavaatteet: 12 €/kk (10 €/kk) (koskee niitä hoitokoteja, joissa ko. palvelu on ollut käytössä)

Kalusteet: 12 €/kk (10 €/kk) (koskee niitä hoitokoteja, joissa ko. palvelu on ollut käytössä)

 

Palveluasumisen perusmaksu:

Bruttotulot €/kk: Palvelun hinta €/kk:

alle 588,66

30 €/kk

588,67 - 908,21
50 €/kk

908,22 - 1.513,69
80 €/kk

1.513,70 -
110 €/kk

Maksu sisältää turvapalvelun, tilojen siistimisessä (ei varsinainen siivous) tarvittavat aineet, WC- ja käsipyyhepaperit, suojakäsineet, ruokalaput, pesulaput, tv-luvan, sanomalehtiä, virkistystoimintaa ja lääkkeiden kuljetuksen

 

Vuokra: vuokra määräytyy huoneen koon mukaan

 

Lääkkeet: Lääkekuluista asiakas vastaa itse ja saa niihin sv-korvauksen.

 

Sairaalahoitojaksojen ajalta ei peritä palvelu- ja hoitomaksua eikä ateriamaksua.

 

Muiden poissaolojaksojen ajalta ei peritä ateriamaksuja ja palvelu- ja hoitomaksua ei peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Muihin maksuihin ei tule poissaolojen vuoksi muutoksia.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©