Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 341Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 341
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudella 2010

 

STLTK § 341

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen.

 

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että varsinaiset kokoukset kevätkaudella 2010 pidetään seuraavasti:

 

keskiviikkona 20.1.2010 klo 12.00

keskiviikkona 10.2.2010 klo 10.00

keskiviikkona 3.3.2010 klo 10.00

keskiviikkona 24.3.2010 klo 10.00

keskiviikkona 14.4.2010 klo 10.00

keskiviikkona 5.5.2010 klo 10.00

keskiviikkona 26.5.2010 klo 10.00

keskiviikkona 16.6.2010 klo 10.00

 

Kokoukset pidetään sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osaston neuvotteluhuoneessa Kajaanissa osoite: Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerros, ellei erikseen muuta sovita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokousaikataulun päätösehdotuksen mukaisena ja päätti, että yksi kevätkauden 2010 kokouksista pidetään Ylä-Kainuussa.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©