Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 370
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 370
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/ Kaste ohjelmaan kuuluva TUKEVA 2 -lapsiperheiden hyvinvointihankkeen jatkohanke

 

STLTK § 370

 

Sosiaali- ja terveystoimialalla on valmisteltu Kaste-ohjelmaan kuuluva TUKEVA 2 -lapsiperheiden hyvinvointihankkeen jatkohanketta, jolle on haetaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankkeen vastuullisina johtajina ovat Oulun seutu/seudun kehittämispäällikkö Claes Krüger, Kainuun osahanke/kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, Oulunkaaren osahanke/seutukuntajohtaja Kirsti Ylitalo sekä Lapin osahanke/kehitysjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö.

 

Hankkeen kesto

1.10.2010-31.10.2012

Hankkeen kokonaiskustannukset
3.977.316 euroa

Kuntaosuudet 25 %

994.329 euroa,

josta Kainuun osuus

210.277 euroa

Haettava avustus 75 %

2.982.987 euroa

 

Hallinnoinnin budjetti:

Hankkeen kokonaiskustannukset
476.170 euroa

Kuntaosuus
25 %

119.043 euroa,

josta Kainuun osuus (16%)
19.047 euroa

Haettava avustus 75 %

357.128 euroa

 

Hankehakemus on liitteenä.

 

Liite nro: 13

 

Hankekuvaus:

Hyvinvointia lapsille, nuorille ja lapsiperheille (Tukeva 2) -hanke on yhtenäinen pohjoissuomalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus, jossa yhteisten kehittämiskohteiden ja -tavoitteiden lisäksi on asetettu aluekohtaiset tavoitteet ja sovittu toimenpiteet huomioiden alueelliset erityispiirteet, aiemmin toteutettu kehittämistyö ja palvelurakenteiden erityisyys. Hanketta toteuttavat Oulun seutu, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Oulunkaaren seutukunta sekä Lapin alueella Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Muut alueet voivat liittyä mukaan KASTE-ohjelmaan periaatteiden mukaisesti. Hanke muodostaa hyvinvointikokonaisuuden, jossa eri alueille on eri vahvuuksien mukaan määritelty osahankkeiden toteutusvastuu. Hankkeen kokonaiskoordinaatiosta ja hallinnoinnista vastaa Oulun seutu.

 

Hankkeet tavoitteet:

- hyvinvointijärjestelmän kehittäminen ja ohjelmatyö

- lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien kehittäminen

- lapsiperheiden palvelujen saatavuuden edistäminen

 

 

TUKEVA-hankkeen toimenpidekokonaisuudet
 
Kaste-ohjelman tavoitteet
Hyvinvointijärjestelmänkehittäminen ja ohjelmatyö
 
>>
Kuntalaisen osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee
 
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluprosessien kehittäminen
 
>>
Hyvinvointi ja terveys lisääntyvät, palveluiden laatu ja vaikuttavuus paranevat
Lapsiperheiden palvelujen saatavuuden edistäminen
 
>>
palveluiden saatavuus paranee ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat

 

Kainuun osahankkeessa:

 

- hyödynnetään LATE-tutkimuksen tuloksia Kainuun alueelta kouluterveys- ja oppilashuollossa ja valitaan painopistealueet kunkin seudun lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen

 

- otetaan käyttöön hankkeen 1. vaiheessa perhekeskuksissa pilotoitu - työote nuorten palvelujen vahvistamisessa.

 

- selkiytetään uusien työntekijöiden perustehtävä ja rooli nuorten palvelujärjestelmässä perustasolla ja erityispalveluissa

 

- rakennetaan tehokas ja nopea toimintatapa ja -malli nuorten psyykkisen kasvun ja kehityksen tukemiseen ja häiriöiden tunnistamiseen sekä tarpeenmukaiseen hoitamiseen ylisektorisessa palveluverkostossa

 

- mahdollistetaan erityistason konsultaatiota ja palveluohjausta perustasolle, konsultatiivisen palveluohjauksen kautta resurssien käytön tehostuminen ja lähipalvelujen lisääntyminen ja palvelujen oikea-aikaisuus

 

- kootaan yhteen jo olemassa olevaa kokemusta ja tietoa nuorten netin ja median käytöstä sekä lisätään työntekijöiden osaamista ja mahdollisuuksia hyödyntää nettiä nuorille palveluja tarjottaessa

 

- soveltavan taiteen osiossa kootaan kolme nuorten ryhmää yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltoryhmien kanssa. ohjaavat taiteen ammattilaiset (Routa-ryhmä ry) osallistuvat koulutyöskentelyyn eli ovat mukana seuraamassa normaaleja koulutunteja, joiden sosiaalisista tilanteista tehdään kohtauksia ja harjoitteita taiteen työpajoissa ja prosesseissa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon psykiatriset sairaanhoitajat ja koulu- ja opiskelijaterveyshoitajat ovat mukana harjoitusprosesseissa kehittämässä taiteen (teatteri ja tanssi) harjoitus- ja työmenetelmiä. Kouluterveydenhuollon ja psykiatrisen sairaanhoidon aktiivinen läsnäolo tuo prosessiin lisää voimavaroja ja prosesseja nuorten kanssa pystytään viemään pidemmälle ja syvemmälle.

 

Kainuun osahankkeen budjetti:

Kustannukset
2010
2011
2012
Yhteensä
STM 75 %
39 450 €
295 853 €
238 388 €
573 690 €
Kuntaosuus, Kainuu 25 %
13 150 €
98 618 €
79 463 €
191 230 €
Yhteensä
52 600 €
394 470 €
317 850 €
764 920 €

 

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta omalta osaltaan hyväksyy TUKEVA 2 -lapsiperheiden hyvinvointihankkeen jatkohankkeen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©