Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 371
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 371
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja -prosessit -hankesuunnitelma

 

STLTK § 371

 

Suunnitteilla on laajapohjainen vammaispalvelujen kehittämishanke, joka levittäytyy usean eri maakunnan alueelle. Hankekumppaneina toimivat kunnat sekä kuntayhtymät ja/tai yhteistoiminta-alueet. Kainuussa hanketta on valmisteltu Kainuun maakunta -kuntayhtymän suunnitteluorganisaation ja marraskuun lopussa päättyneen VASKI -hankkeen resurssein. Hankkeelle haetaan rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä.

 

Liite nro: 14

 

Hankkeen kesto:

2010-2012

Hankkeen kokonaiskustannukset
2.934.522,00 euroa

Oma rahoitus

733.630,50 euroa

Haettava avustus

2.200.891,50 euroa

 

Kainuun kokonaiskustannukset
334.153,00 euroa

Oma rahoitus

83.538,20 euroa

Haettava avustus

250.614,80 euroa

 

Hankkeen tavoitteet:

 

Yksilöllisen asumisen tavoitteet ja toimenpiteet:

Kainuun kehitysvammaisten henkilöiden asumisstrategian luominen ja toimeenpanon käynnistäminen. Välttämättömän, tilapäisen ja kuntouttavan hoidon mallin laatiminen ja siirtymävaiheen varmistaminen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä varautuu asumispalvelujen järjestämiseen sekä tarvittavien erityispalveluiden turvaamiseen (mm erityisen haastavasti käyttäytyvät, vaikeasti autistiset ja mielenterveysasiakkaat). Vrt. Kainuun kehitysvammaisten henkilöiden alustava asumisstrategia.

 

Hankkeessa varaudutaan asumispalvelujen järjestämiseen sekä tarvittavien erityispalvelujen turvaamiseen. Jatketaan valtakunnallisen toimintakykymittarin kehittämistä palvelujen suunnittelun perustana. Hyödynnetään valtakunnallista tietoa, taitoja ja osaamista asumispalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Henkilökohtaisen avun tavoitteet:

Kehittää valtakunnallista osaamista hyödyntäen vammaispalvelulakiin perustuvia henkilökohtaisen avun järjestämistapoja ja selvittää avun organisointitapoja, maakunnassa jo suoritetun kartoituksen pohjalta.

 

Palveluohjauksen ja suunnittelun tavoitteet ja toimenpiteet:

Kehittää palvelusuunnittelun työvälineitä. Palveluohjauksen järjestäminen tukee vammaisen henkilön itsenäistä elämänhallintaa ja yksilöllistä asumista. Palveluohjaus ja suunnittelu tarjoaa maakunnalle mahdollisuudet ennakoida ja ohjata palvelun tarpeita ja tarvittavia resursseja. Hankkeessa kehitetään palvelusuunnittelun työvälineitä mm. kehittämällä lomakkeistoa ja siirtämällä hyviä työkäytäntöjä. Kehitetään valtakunnallista osaamista hyödyntäen vammaispalvelulakiin perustuvia henkilökohtaisen avun järjestämistapoja ja selvitetään avun organisointitapoja maakunnassa jo suoritetun kartoituksen pohjalta.

 

Seurataan ja hyödynnetään valtakunnallisen hankkeessa tapahtuvaa palvelunsuunnittelun ja ohjauksen kehittämistä ja sovelletaan saatua tietoa Kainuun olosuhteisiin.

 

Palvelurakenteiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet:

Kehittää Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Pohjois-Suomen yhteisiä vammais- ja kehitysvammaisten palvelukokonaisuuksia ja -prosesseja. Kehitetään
konsultatiivisia erityispalveluja ja palvelukeskusten intervalli- ja kuntoutusjaksoja.


Perustetaan liikkuva etäyhteyksiin perustuva, osa-vuotinen ja joustavasti toimiva moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä, jossa hyödynnetään myös muiden palvelutuottajatahojen osaamista. Asiantuntijatyöryhmä konsultoi tk:n, varhaiskasvatuksen, opetuksen, neuvola- ja kouluterveydenhuollon, lastensuojelun sekä vammaispalvelujen ja asumispalveluyksiköiden henkilöstöä. Toimivien etäteknologiayhteyksien kehittäminen konsultoinnin mahdollistamiseksi

Osaamisen vahvistamisen tavoitteet ja toimenpiteet:

Vammaisalan henkilöstön osaamisen varmistaminen ja profiilin nostaminen palvelurakenne- ja eläkemurroksessa. Täydennyskoulutuksen toimintamallin kehittäminen.

 

Kehitetään kehitysvamma- ja vammaisalan täydennyskoulutusta yhteistyössä alueen oppilaitosten sekä Pohjoisten erityishuoltopiirien kanssa. Hankkeessa toteutettua koulutusta voidaan laaja-alaisesti hyödyntää Kainuun vammaispalvelujen kentälle. Kehitetään täydennyskoulutukseen ja osaamiseen liittyvää etäteknologiavalmiutta.

 

Lisätietoja asiasta antaa kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta osaltaan hyväksyy hankkeen Vammaispalvelujen parhaat palvelurakenteet ja -prosessit -hankesuunnitelman.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©