Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 372Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 372
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Tieto toiminnaksi -hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa, II osa

 

1046/61/616/2009

 

STLTK § 372

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta omalta osaltaan hyväksyi kokouksessaan19.8.2009 § 211 Tieto toiminnaksi -hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa -hankkeen II osan.

 

Hankkeelle haettiin avustusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 70 000 euroa.

 

THL:n 3.12.2009 lähettämässä ilmoituksessa 139/THL/TE/2010 ja THL 1464/9.02.00/2009 todetaan, että sosiaali- ja terveysministeriö on sisällyttänyt terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 2 §:n mukaiseen vuoden 2010 terveyden edistämisen määrärahan alustavaan käyttösuunnitelmaan Tieto toiminnaksi -hyvinvoinnin ja terveyden tasa-arvoa, II osa -hankkeen. Hankkeelle on alustavassa käyttösuunnitelmassa varattu 43.000 euroa.

 

STM vahvistaa lopullisen käyttösuunnitelman ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos tekee hankekohtaiset päätökset sen jälkeen kun valtion vuoden 2010 talousarvio on vahvistettu ja toimeenpantavissa.

 

Lisätietoja asiasta antavat kehittämispäällikkö Marita Pikkarainen, puh. 08 6155 4216, 044 7100 862 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ilmoituksen alustavasta käyttösuunnitelmasta.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©