Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 373Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 373
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan esitys sotainvalidien palveluhintojen tarkistamisesta

 

STLTK § 373

 

Suomussalmen vanhustentaloyhdistys Ry on esittänyt 29.10.2009 hinnantarkistukset yhdistyksen omistamissa asunnoissa asuvien sotainvalidien seuraaville palveluille:

 

 
Palvelukokonaisuus
Nykyinen hinta
Esitetty hinta 1.1.2010
Neuvoteltu uusi hinta 1.1.2010
Asumispalvelut
45,00 €/vrk
48,00 €/vrk
46,82 €/vrk
Hoitotarvikkeet
16,00 €/kk
17,00 €/kk
16,64 €/kk
Ateriapaketti
18,00 €/vrk
19,00 €/vrk
18,72 €/vrk
- ylimääräinen kevyt välipala hoito- ja palvelussuunnitelman mukaan
 
1,20 €/kpl
 
1,20 €/kpl
 
1,20 €/kpl
Pyykkipalvelu
3,20 €/kg
3,40 €/kg
3,33 €/kg
Siivouspalvelu
1,10 €/m2
1,30 €/m2
1,14 €/m2
Päivähoito, palvelutalossa asuville
60,00 €/vrk
65,00 €/vrk
62,43 €/vrk
Päivähoito, ulkop. sotainvalideille
65,00 €/vrk
70,00 €/vrk
67,62 €/vrk
 
 
 
 
Asiakas itse maksaa:
 
 
 
- hoitotarvikkeet
 
 
 
- as. peruspalv. Syväyksenkatu 18
70,00 €/kk
70,00 €/kk
 
- as. peruspalv. Rantakatu 13
50,00 €/kk
50,00 €/kk
 
- vuokra Syväyksenkatu 18 as.
8,60 €/m2
9,30 €/m2
 
- vuokra Rantakatu 13
7,90 €/m2
8,50 €/m2
 

 

Suomussalmen vanhustentaloyhdistys Ry esityksen mukaan hinnat tulisivat voimaan 1.1.2010. Vuokrat nousevat 1.3.2010 alkaen.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys Ry:n välinen sotainvalidien palveluiden ostopalvelusopimus on tehty 31.12.2008. Sopimuksen mukaan hinnat ovat sitovia 31.12.2009 saakka, jonka jälkeen hinta on muutettavissa vain kerran kalenterivuodessa. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja perustelu kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palveluntarjoajan neuvotteluihin. Kiinteän hinta-ajan jälkeen hintoja voidaan tarkistaa henkilökustannusten osuudelta palkkakustannusindeksin mukaisesti ja muiden kustannusten osuudelta elinkustannusindeksin mukaisesti.

 

Sotainvalidien palvelujen antamisessa on noudatettavana lainmukaista tarveharkintaa (Valtiokonttorin ohjekirje 21.1.2008 nro 11/31/2008. Palvelujen tarpeen arvioinnissa on mukana aina Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustaja.

 

Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys Ry:n omistamissa asunnoissa asuvien sotainvalidien palveluille neuvotellut esittelytekstin mukaiset uudet hinnat 1.1.2010 alkaen.

 

Sotainvalidien palvelujen antamisessa on noudatettava lainmukaista tarveharkintaa (Valtiokonttorin ohjekirje 21.1.2008 nro 11/31/2008). Palvelujen tarpeen arvioinnissa on mukana aina Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustaja.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©