Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 374Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 374
16.12.2009

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoitukset hintojen tarkistamisesta

 

STLTK § 374

 

Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry. on tehnyt 29.10.2009 esityksen Suomussalmella kotiin annettavan yöhoitopalvelun hinnan tarkistamisesta 1.1.2010 alkaen. Kotiin annettavan yöhoitopalvelun ja turvahälytyskäyntien nykyinen hinta on 8.000 € kuukaudessa. Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry. esittää uudeksi hinnaksi 1.1.2010 alkaen 8.500 € kuukaudessa.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Suomussalmen Vanhustentaloyhdistyksen välinen yöhoitopalveluiden ostopalvelusopimus on tehty 31.12.2008. Sopimuksen mukaan hintojen tulee olla sitovia 31.12.2009 saakka, jonka jälkeen hinnat tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin nousun mukaan (100=2009). Hinnat ovat sitovia kalenterivuoden sopimuksen teosta, jonka jälkeen hinta on muutettavissa kerran kalenterivuodessa. Hintojen nostamisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja perustelu kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palveluntarjoajan neuvotteluihin.

 

Palveluntarjoajan kanssa neuvoteltu ostopalvelusopimuksen mukainen kotiin annettavan yöhoitopalvelun ja turvahälytyskäyntien uusi hinta 1.1.2010 alkaen on 8.323,20 € kuukaudessa.

 

Betanian lastenkodin säätiö on tehnyt 15.10.2009 esityksen Hoitokoti Kurimon yöhoitopalvelun hinnan tarkistamisesta. Betanian lastenkodin säätiö esittää uuteen palvelumaksuun 1.1.2010 alkaen neljän (4) %:n korotusta.

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Betanian lastenkodin säätiön välinen yöhoitopalveluiden ostopalvelusopimus on tehty 31.12.2008. Sopimuksen mukaan hintojen tulee olla sitovia 31.12.2009 saakka, jonka jälkeen hinnat tarkistetaan yleisen ansiotaso-indeksin ja elinkustannusindeksin nousun mukaan (100=2009). Hinnat ovat sitovia kalenterivuoden sopimuksen teosta, jonka jälkeen hinta on muutettavissa kerran kalenterivuodessa. Hintojen nostamisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja perustelu kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palveluntarjoajan neuvotteluihin.

 

Hoitokoti Kurimon yöhoitopalvelun (2 hoitajaa/yö klo 21.00-7.00) nykyinen hinta on 18.899 € kuukaudessa. Esityksen mukainen uusi hinta 1.1.2010 alkaen on 19.654,96 € kuukaudessa.

 

Lisätietoja asiasta antavat vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, puh. 08 6156 7237, 044 7101 669 ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoittamat uudet hinnat 1.1.2010 alkaen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©