Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 342Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 342
16.12.2009

 

Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2010

 

STLTK § 342

 

Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virkapalkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläinten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuoden loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioiden määrä seuraavaksi vuodeksi. Vahvistettujen toimenpidepalkkioiden mukaan määräytyvät työnantajan ja työntekijän eläkemaksut.

 

Eläinlääkintähuoltoasetuksen mukaan kunnan toimielimen on vahvistettava kuluvan vuoden loppuun mennessä eläinlääkäreiden seuraavaa vuotta koskevat ne palkkiot, jotka eläinlääkäreillä otetaan huomioon eläinten omistajilta ja haltijoilta periminä ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentissa tarkoittamina palkkioina. Vuotta 2010 koskeva kyseinen päätös on tehtävä vuoden 2009 loppuun mennessä.

 

Vuoden 2010 palkkioiden enimmäismäärä on enintään 47 717,04 euroa. Ohjeet on kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeessa 2/2009, 22.9.2009. Lisäohjeita eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistamisesta on Kuntien eläkevakuutuksen yleiskirjeissä 3/2001 ja 4/2000.

 

Palkkioiden määrä vahvistetaan sekä vakinaisille että sijaiseläinlääkäreille ja myös ulkopuolisille päivystäjille. Eläinlääkäreitä on kuultu hallintomenettelylain edellyttämällä tavalla palkkioita vahvistettaessa. Kunnan monijäsenisen toimielimen on tehtävä vahvistuspäätös 31.12.2009 mennessä ja toimitettava Kuntien Eläkevakuutukseen 31.1.2010 mennessä.

 

Lisätietoja asiasta antaa eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikkö Jyrki Lappalainen, puh. 044 288 5233 tai sähköpostitse jyrki.lappalainen@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa eläinlääkintähuoltoasetuksen 14 §:n 1 momentin mukaiseksi eläkkeeseenn oikeuttavaksi palkaksi vuodelle 2010 seuraavat:

 

3. kunnaneläinlääkäri Aila Rautmaa
8 000,00 €

4. kunnaneläinlääkäri Marko Bogdanoff
47 717,04 €

5. kunnaneläinlääkäri Marja Pietikäinen
44 609,87 €

6. kunnaneläinlääkäri Reetta Lehtinen
44 600,00 €

7. kunnaneläinlääkäri Jyrki Lappalainen
42 697,80 €

9. kunnaneläinlääkäri Sari Hyvönen
40 000,00 €

10. kunnaneläinlääkäri Heli Haukioja

47 717,04 €

11. kunnaneläinlääkäri Maria Schildt

34 868,00 €

 

 

Viransijaiset, tilapäiset eläinlääkärit sekä

ulkopuoliset päivystyseläinlääkärit

47 717,04 €

 

Kainuun maakunta -kuntayhtymän alue on eläinlääkintähuollossa yhtenäinen toimialue, jossa toimii kaksi päivystysaluetta yhteistyössä keskenään.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©