Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 379



Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 379
16.12.2009

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Sinivakka Oy

 

705/61/616/2009

 

STLTK § 379

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 12.11.2009 päivätyllä kirjeellään OLH-2009-00575/So-17mi ilmoittanut yksityisten sosiaalipalvelujen antamisesta.

 

Kirjeen mukaan lääninhallitukselle on tullut Palvelukoti Sinivakka Oy:n (Alkulantie 15 talo F, Sotkamo) ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen antamisesta 1.10.2009 alkaen. Toimintayksikön vastuuhenkilönä toimii sosionomi (AMK) Outi Väyrynen. Yksikön palvelualana on kodinhoitoapu/lapset/nuoret yksi (1)

 

Palvelukoti Sinivakka Oy:n antamat sosiaalihuoltolain mukaiset kodinhoito -palvelut on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 12.11.2009 antaman kirjeen OLH-2009-00575/So-17mi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 




Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©