Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 381Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 381
16.12.2009

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy

 

1009/61/616/2009

 

STLTK § 381

 

Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamista. Muutoksessa on pyydetty, että lääninhallitus hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavaksi johtajaksi sairaanhoitaja Seija Kyllikki Kolehmaisen.

 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 18.11.2009 antamallaan päätöksellä numerot OLH-2009-03721/So-35 ja OLH-2009-00626/So-35ml tehnyt Lähellä Sydäntä Koti- ja hoivapalvelut Oy:lle myönnettyyn lupaan hakemuksessa pyydetty muutos.

 

Asiasta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen 18.11.2009 antaman päätöksen OLH-2009/03721/So-35 ja OLH-2009-00626/So-35ml.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©