Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 386Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 386
16.12.2009

 

Viranhaltijapäätökset

 

STLTK § 386

 

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmässä sovittiin 9.5.2005, että tulosaluejohtajien viranhaltijapäätökset viedään tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajien tekemät viranhaltijapäätökset on saatettu lautakunnalle tiedoksi edellisen kerran 18.11.2009 § 318, jonka jälkeen tulosaluejohtajat ovat tehneet viranhaltijapäätöksiä seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen

ajalla 12.11.-8.12.2009

 

- §:t 326-327 ovat saatavien poistopäätöksiä

 

Hankintapäätökset:

- § 330 Effica-tietojärjestelmän palvelinlaitteistomuutokset

 

- päätökset §:t 20090005-8, 20090095-102, 20090278-316 ovat henkilöstön vuosiloma-, työaika- ja vuorotteluvapaa-, virka-, virantoimitusmatka-, tutkimuslupa- ja henkilöstökoulutus-, opintovapaa-, palkaton virkavapaapäätöksiä sekä työsuhteen täyttöpäätöksiä ja nimikemuutospäätöksiä

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen

ajalla10.11.-7.12.2009

- päätökset §:t 20090008 ja 20090056-74 ovat henkilöstön koulutus-, aktiivivapaa-, vuosiloma- ja työaikava sekä palkkauspaapäätöksiä

 

Muut päätökset:

- terveydensuojelulain 15 §:n sekä elintarvikelain 15 §:n ja 21 §:n sekä lääkelain 54 a §:n mukaisia päätöksiä §:t 141-161

- tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätöksiä §:t 163-165

 

Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

ajalla 23.11.-30.11.2009

- päätökset §:t 20090043-46 ovat henkilöstön vuosiloman muutosilmoituksia sekä työaikavapaa- ja säästövapaapäätöksisä.

 

Viranhaltijapäätösten yhteenvedot on nähtävillä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan hallinto-osastolla, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksessa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, ettei tässä kokouksessa tiedoksi saatettuja viranhaltijapäätöksiä oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©