Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 343Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 343
16.12.2009

 

Suun terveydenhuollossa perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

 

STLTK § 343

 

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut määräytyvät osin asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 § ja 9 a §:n mukaisesti ja osin toimenpiteen vaativuusluokan hinnoittelun mukaisesti.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja -asetusta muutetiin 1.8.2008 alkaen. Maksuihin tehtiin tasokorotuksia, jotka ottavat huomioon vuoden 2002 jälkeen kustannuksissa tapahtuneita muutoksia.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin lisättiin vuonna 2008 säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi.

 

Esityksessä on (nykyinen hinta suluissa) ja 1.1.2010 voimaan tulevat asiakasmaksuasetuksen mukaiset muutetut hinnat on merkitty tummennettuna.

 

Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta asiakkaan varaamasta ajasta voidaan periä yli 15 vuotiailta myös asiakasmaksuasetuksen 25 §:n mukaan enintään 33,80 €:n (27,50 €:n) mukainen maksu.

 

Kass:n hammas- ja suusairauksien poliklinikalla peritään leikkaustoimenpidettä vaativasta käynnistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 8 a §:n mukainen päiväkirurgian maksu 89,90 euroa (83,90 euroa) ja muista käynneistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukainen poliklinikkamaksu 27,40 euroa (25,60 euroa).

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Suun terveydenhuollossa peritään maksut 1.1.2010 alkaen asiakasmaksulain ja asiakasmaksuasetuksen mukaisten enimmäismäärien ja vaativuusluokituksen mukaisina.

 

Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta henkilöiltä sekä henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua:

- hampaiden tarkastuksesta

- ehkäisevästä hoidosta

- protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä

 

Tekniset kustannukset peritään heiltä aiheutuneiden kustannuksien mukaan. Käyntimaksu peritään heiltä, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©