Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2009 Pykälä 388Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 388
16.12.2009

 

Erikoissairaanhoidon päivystyksen lääkäritoiminta

 

STLTK § 388

 

Coronaria Hoitoketju Oy on ilmoittanut 11.12.2009, että Coronaria Hoitoketju Oy vetäytyy sille tarjotusta KAKS:n erikoissairaanhoidon päivystystoiminnasta.

 

Kuntaliitosta on tarkistettu, että ilman erillistä kilpailutusta on mahdollista hankkia palvelu kilpailutuksessa seuraavalle sijalle sijoittunut palvelujen tuottaja.

 

Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

 

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen maakunta -kuntayhtymän puolesta tekemään tarvittavat sopimukset erikoissairaanhoidon päivystyksen lääkäritoiminnan varmistamiseksi. Ratkaisu tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

 

Puheenjohtaja tiedusteli, että ottaako lautakunta asian tässä kokouksessa käsittelyyn. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväkseen.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 
Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 16.12.2009 | Avaa haku

©